OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình tam giác AHK. Biết hình vuông ABCD có cạnh 16cm và BK = KC, DH = HC.

  • A. 

   156cm2

  • B. 
   128cm2
  • C. 
   96cm
  • D. 
   64cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có ABCD là hình vuông cạnh 16cm nên AB = BC = CD = AD = 16cm.

  Lại có theo đề bài BK = KC, DH = HC nên BK = KC = DH = HC = 16 : 2 = 8cm.

  Diện tích hình vuông ABCD là:

  16 × 16 = 256 (cm2)

  Diện tích hình tam giác ABK là:

  16 × 8 : 2 = 64 (cm2)

  Diện tích hình tam giác KCH là:

  8 × 8 : 2 = 32 (cm2)

  Diện tích hình tam giác ADH là:

  16 × 8 : 2 = 64 (cm2)

  Diện tích hình tam giác AHK là:

  256 − (64 + 32 + 64) = 96 (cm2)

  Đáp số: 96cm2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264606

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON