OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  385,18 trừ đi hiệu của 207,4 và 91,28 rồi cộng với 115 được kết quả là:

  • A. 
   201,5 
  • B. 
   231,12 
  • C. 
   384,06 
  • D. 
   616,33 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ đề bài ta có biểu thức: 385,18 - (207,4 - 91,28) + 115

  Tính giá trị biểu thức trên ta có:

  385,18 - (207,4 - 91,28) + 115

  = 385,18 - 116,12) + 115

  = 269,06 + 115

  = 384,06

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264583

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON