OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5,36; 13,107; 0,28; 28,105; 13,4

  • A. 
   0,28; 5,36; 13,4;13,107; 28,105 
  • B. 
   0,28; 5,36; 13,4; 28,105; 13,107 
  • C. 
   0,28; 5,36; 13,107; 13,4; 28,105 
  • D. 
   28,105; 13,4; 13,107; 5,36; 0,28 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét phần nguyên của các số đã cho ta có: 0 < 5 < 13 < 28

  Mà hai số 13,107; 13,4 có cùng phần nguyên là 13

  Xét phần mười của hai số ta có 1 < 4 nên 13,107 < 13,4

  Do đó 0,28 < 5,36 < 13,107 < 13,4 < 28,105

  Vậy các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 0,28; 5,36; 13,107; 13,4; 28,105

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264567

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON