OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

  • A. 
   Tính chất giao hoán 
  • B. 
   Tính chất kết hợp 
  • C. 
   Tính chất cộng với 0 
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép cộng số thập phân có các tính chất:

  + Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trongg một tổng thì tổng không thay đổi.

  + Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

  + Cộng với số 0: Số thập phân nào cộng với 0 cũng bằng chính số thập phân đó.

  Vậy cả A, B, C đều đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264572

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON