OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo? 

  • A. 
   Cao Điền và Tống Duy Tân 
  • B. 
   Tống Duy Tân và Cao Thắng 
  • C. 
   Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám 
  • D. 
   Phan Đình Phùng và Cao Thắng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Phan Đình Phùng và Cao Thắng

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218263

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON