ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

  • A. 
   Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương 
  • B. 
   Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Campuchia 
  • C. 
   Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ 
  • D. 
   Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, chính thức biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218246

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF