OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là

  • A. 
   Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc  
  • B. 
   Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc 
  • C. 
   Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước 
  • D. 
   Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, đáp ứng nguyện vọng hòa bình của quần chúng, nhà nước Xô viết kí riêng với Đức Hòa ước Bret litốp (3-3-1918) nhượng cho Đức một phần lãnh thổ của đế quốc Nga để rút Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218090

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON