OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là

  • A. 
   Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha
  • B. 
   Khởi nghĩa của A-cha Xoa
  • C. 
   Khởi nghĩa của Pu-côm-bô
  • D. 
   Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia là cuộc khởi nghĩa lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn 30 năm (1861 - 1892).

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218249

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF