ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của phong trào Cần Vương là

  • A. 
   Đánh đuổi Pháp thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
  • B. 
   Lật đổ phong kiến đã lỗi thời, xây dựng nhà nước phong kiến mới.
  • C. 
   Đánh đuổi Pháp, giành độc lập, lập lại chế độ phong kiến.
  • D. 
   Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến → Đây là phong trào theo khuynh hướng phong kiến với mục tiêu: Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218256

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF