ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là

  • A. 
   Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất
  • B. 
   Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất
  • C. 
   Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất
  • D. 
   Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó là việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Đó là định nghĩa về chủ nghĩa phát xít.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218158

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF