ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt cơ bản giữa chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ là

  • A. 
   Nền chuyên chính của những phần tử phản động, hiếu chiến nhất của tư bản tài chính 
  • B. 
   Nền thống trị bóc lột thậm tệ nhất đối với giai cấp công nhân 
  • C. 
   Bộ phận phản động nhất của tầng lớp tư bản tài chính 
  • D. 
   Nền chuyên chính, khủng bố công khai chế độ cộng sản trên thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính.

  - Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền không phải là sự thay thế một chính phủ tư sản này bằng một chính phủ tư sản khác, mà đó là sự thay thế của một nền thống trị kiểu dân chủ sang thống trị kiểu độc tài.

  Trong khi đó, nền dân chủ Tư bản chủ nghĩa có những đặc điểm cơ bản là:

  - Nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số.

  - Mang bản chất của giai cấp tư sản, lợi ích của giai cấp tư sản đối lâp với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

  - Do các đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo, đa đảng về chính trị.

  - Được thực hiện trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chủ yếu của toàn XH đó là chế độ áp bức bóc lột.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF