ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 11-11-1918 gắn với sự kiện gì trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. 
   Mĩ tuyên chiến với Đức.   
  • B. 
   Cách mạng dân chủ tư sản Đức.
  • C. 
   Chiến dịch Véc-đoong.     
  • D. 
   Đức kí văn kiện đầu hàng, chiến tranh kết thúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày 11-11-1918, Đức phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo - Hung.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF