ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 11-1917 đã diễn ra sự kiện gì ở Nga?

  • A. 
   Quân Đức tấn công dồn dập vào lục địa Nga.
  • B. 
   Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi.
  • C. 
   Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức.
  • D. 
   Nước Nga quyết định rút khỏi chiến tranh đế quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 11-1917, dưới sự lãnh đạo của Lê - nin và Đảng Bôn-sê-vích, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa - được gọi là cách mạng tháng Mười (theo lịch Nga). Nhà nước Xô viết Nga ra đời, thông qua Sắc lệnh hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218096

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF