ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở khu vực Đông Nam Á?

  • A. 
   Diễn ra nhanh, dồn dập. 
  • B. 
   Có sự tranh chấp giữa các nước.
  • C. 
   Kéo dài liên tục từ thế kỉ XVI đến hết thế kỉ XIX.
  • D. 
   Sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc không đồng đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào bảng thống kê dưới đây rút ra nhận xét như sau:

  - Quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở khu vực Đông Nam Á diễn ra liên tục, kéo dài từ thế kỉ XVI đến hết thế kỉ XIX. ⇒ Đáp án C đúng.

  - Đáp án A: quá trình xâm lược không diễn ra nhanh, dồn dập mà nó kéo dài, bền bỉ từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

  - Đáp án B: sự tranh chấp giữa các nước chỉ diễn ra ở Xiêm, giữa thực dân Anh và Pháp.

  - Đáo án D: Sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc tại khu vực Đông Nam Á là đồng đều. Khi mỗi nước đế quốc thực dân đều sở hữu cho mình ít nhất một quốc gia thuộc địa.

  Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4 có đáp án năm 2021 mới nhất

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218235

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF