OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi biết tổng và hệu của hai số, ta có thể áp dụng công thức nào để tìm hai số đó?

  • A. 
   Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 
  • B. 
   Số bé = (tổng – hiệu) : 2 
  • C. 
   Cả A và B đều sai 
  • D. 
   Cả A và B đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số, để tìm hai số ta có thể áp dụng công thức sau:

  Số bé = (tổng – hiệu) : 2

  Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

  Vậy cả hai đáp án A và B đều đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264657

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON