OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Ở giữa vườn người ta xây một cái bể hình tròn có bán kính 2m. Phần đất còn lại để trồng rau, trung mỗi mét vuông thu hoạch được 2kg rau. Mỗi ki-lô-gam rau bán với giá 6000 đồng. Hỏi trên mảnh vườn đó người ta đó thu được bao nhiêu tiền?

  • A. 
   11690280 đồng 
  • B. 
   11602980 đồng 
  • C. 
   11609280 đồng 
  • D. 
   11609208 đồng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiều rộng mảnh vườn đó là:

  35 × 45 = 28 (m)

  Diện tích mảnh vườn đó là:

  35 × 28 = 980 (m2)

  Diện tích của cái bể là:

  2 × 2 × 3,14 =12,56 (m2)

  Diện tích phần đất để trồng rau là:

  980 − 12,56 = 967,44 (m2)

  Trên mảnh vườn đó người ta thu được số ki-lô-gam rau là:

  967,44 × 2 = 1934,88 (kg)

  Người ta thu được tất cả số tiền là:

  6000 × 1934,88 = 11609280 (đồng)

  Đáp số: 11609280 đồng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264761

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON