OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

  • A. 
   10 lần 
  • B. 
   100 lần 
  • C. 
   1000 lần 
  • D. 
   10000 lần 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi chia một số thập phân cho 100 ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

  Vậy khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số tức là ta đã thực hiện phép chia số 246,3 cho 100 (vì 246,3 : 100 = 2,463).

  Vậy 246,3 giảm đi 100 lần thì được 2,463.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264729

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON