OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mỗi đơn vị của một hàng bằng bao nhiêu đơn vị của hàng thấp hơn liền sau?

  • A. 
   0,01 đơn vị 
  • B. 
   0,1 đơn vị 
  • C. 
   10 đơn vị 
  • D. 
   100 đơn vị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264670

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON