OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng hoa quả có 28 quả dưa hấu, mỗi quả nặng 3,25kg. Biết cửa hàng đã bán hết 18 quả dưa hấu. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu?

  • A. 
   32,5kg 
  • B. 
   58,5kg 
  • C. 
   91kg 
  • D. 
   325kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi bán, cửa hàng còn lại số quả dưa hấu là:

  28 – 18 = 10 (quả)

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam dưa hấu là:

  3,25 × 10 = 32,5 (kg)

  Đáp số: 32,5kg

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264724

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON