OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai năm trước tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi con. Sau ba năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

  • A. 
   Con 4 tuổi, mẹ 32 tuổi 
  • B. 
   Con 6 tuổi, mẹ 34 tuổi 
  • C. 
   Con 7 tuổi, mẹ 35 tuổi 
  • D. 
   Con 9 tuổi, mẹ 37 tuổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là

  46 - 3 - 3 = 40 (tuổi)

  Tổng số tuổi của hai mẹ con hai năm trước là:

  40 - 2 - 2 = 36 (tuổi)

  Ta có sơ đồ tuổi của hai mẹ con hai năm trước:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  8 + 1 = 9 (phần)

  Giá trị một phần hay tuổi con hai năm trước là:

  36 : 9 = 4 (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

  4 + 2 = 6 (tuổi)

  Tuổi mẹ hiện nay là:

  40 - 6 = 34 (tuổi)

  Đáp số: Con 6 tuổi; mẹ 34 tuổi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264664

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON