OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một thửa ruộng hình thang có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 1/4 đáy lớn. Biết đáy lớn hình thang là 260m. Để làm sạch cỏ trên thửa ruộng, bác Hùng cần 0,75 giờ cho mỗi 100m2 đất. Hỏi bác Hùng cần dùng bao nhiêu giờ để làm sạch cỏ trên cả thửa ruộng ấy?

  • A. 
   76,05 giờ 
  • B. 
   101,4 giờ 
  • C. 
   180 giờ 
  • D. 
   202,8 giờ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là:

  260 × 35 = 156 (m)

  Chiều cao của thửa ruộng đó là:

  260 × 14 = 65 (m)

  Diện tích của thửa ruộng đó là:

  (156 + 260) × 652 = 13520 (m2)

  13520m2 gấp 100m2 số lần là:

  13520: 100 = 135,2 (lần)

  Bác Hùng cần dùng số giờ để làm sạch cỏ trên cả thửa ruộng đó là:

  0,75 × 135,2 = 101,4 (giờ)

  Đáp số: 101,4 giờ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON