OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng nhất:

  Số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là:

  • A. 
   24,93 và 51,83 
  • B. 
   27,87 và 50,77 
  • C. 
   25,27 và 51,17 
  • D. 
   25,63 và 51,53 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tính số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là 24,87; 50,77.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264707

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON