OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng nhất:

  - Bạn An nói: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau hơn kém nhau 100 lần.

  - Bạn Bình nói: Mỗi đơn vị đo độ dài sẽ gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

  Hỏi bạn nào nói đúng?

  • A. 
   Bạn An 
  • B. 
   Bạn Bình 
  • C. 
   Cả hai bạn đều nói sai 
  • D. 
   Cả hai bạn đều nói đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần, tức là mỗi đơn vị đo độ dài sẽ gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

  Vậy bạn An nói sai, bạn Bình nói đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264685

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON