OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

  • A. 

   317,6875cm2

  • B. 
   371,875cm
  • C. 
   603,5cm
  • D. 
   711,875cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

  4,25 × 3 = 12,75 (cm)

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

  12,75 − 5 = 7,75 (cm)

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

  (4,25 + 12,75) × 2 × 7,75 = 263,5 (cm2)

  Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

  4,25 × 12,75 = 54,1875 (cm2)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

  263,5 + 54,1875 × 2 = 371,875 (cm2)

  Đáp số: 371,875cm2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264767

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON