OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Các đoạn văn viết về Halloween bằng Tiếng Anh chọn lọc

01/12/2021 85.3 KB 538 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20211201/206858514012_20211201_163657.pdf?r=8000
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Hoc247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Các đoạn văn viết về Halloween bằng Tiếng Anh chọn lọc nhằm giúp các em biết cách viết các đoạn văn thật hay về một chủ đề thú vị. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

 

 
 

CÁC ĐOẠN VĂN VIẾT VỀ HALLOWEEN BẰNG TIẾNG ANH

CHỌN LỌC

1. Từ vựng về ngày Halloween

 • witch: mụ phù thuỷ
 • pumpkin: bí đỏ
 • bat: dơi
 • apple: táo
 • ghost: ma
 • haystack: đống rơm
 • candy: kẹo
 • black cat: mèo đen
 • scarecrow: bù nhìn rơm
 • costumes: trang phục hoá trang
 • frankenstein: quái vật frankenstein
 • werewolf: chó sói
 • jack o’lantern: đèn bí ngô
 • vampire: ma cà rồng
 • mummy: xác ướp
 • spider web: mạng nhện
 • skeleton: bộ xương người
 • trick or treat: môt trò chơi phổ biến ngày halloween. các em nhỏ sẽ hoá trang và thường đi gõ cửa xin kẹo các nhà xung quang.
 • owl: con cú
 • haunted house: nhà ma ám
 • dress up: hóa trang
 • freak out: quá phấn khích hoặc quá tức giận
 • weird out: làm ai cảm thấy không thoải mái
 • huddle up: co rúm lại vì lạnh hoặc sợ
 • scare off/away: làm ai sợ hãi bỏ chạy

2. Các đoạn văn mẫu

2.1. Đoạn văn mẫu số 1

Halloween is a popular festival that takes place on 31st October in Western countries. However, it’s been gaining its popularity in Asian countries like Vietnam. Over 2000 years ago, people believed that on the night of 31st October evil spirits went through the boundaries between the world of the living and the dead to cross to the world of the living. Therefore, people were very scared about this, so they wore handmade masks and scary costumes, decorated their houses with things like jack-o-lanterns, skulls and skeletons to disguise themselves from the spirits so that they wouldn’t harm them. In addition, on Halloween, children will go “trick or treating”, they go to many houses and ask for candies from adults. All in all, people have a great time together during the Halloween festival.

Dịch

Halloween là một lễ hội phổ biến diễn ra vào ngày 31 tháng 10 ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, nó đang trở nên phổ biến ở các nước Châu Á như Việt Nam. Hơn 2000 năm trước, người ta tin rằng vào đêm 31 tháng 10, những linh hồn ma quỷ đã đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để đến thế giới của người sống. Vì vậy, mọi người rất sợ hãi về điều này, họ đeo mặt nạ tự làm và trang phục đáng sợ, trang trí nhà bằng những thứ như đèn lồng bí ngô, đầu lâu và bộ xương để ngụy trang khỏi các linh hồn để chúng không làm hại họ. Ngoài ra, vào ngày Halloween, trẻ em sẽ đi chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, chúng đến nhiều nhà và xin kẹo từ người lớn. Nhìn chung, mọi người đều có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong lễ hội Halloween.

2.2. Đoạn văn mẫu số 2

Halloween is celebrated in some countries on October 31st of every year. It is a time to remember the saints (hallows) martyrs and the good people who died. Halloween activities include carving the pumpkins, telling scary stories and watching horror movies. The most common activity in Halloween is when the kids go (Trick or Treat) and have costume parties. In this activity, the kids dress up in many different costumes. After that, they go door to door knocking on people’s doors in their neighborhood. Hence, people prepare themselves for the kids knocking on their doors so they buy lots of sweets and candies. In addition, children knock on doors and say “Trick or Treat”. When the kids get a candy or a sweet they leave happy. On the other hand, if they don’t get a good treat they may show some tricks.

Dịch

Halloween được tổ chức ở một số quốc gia vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm để tưởng nhớ các vị Thánh (hallows) và những người đã khuất. Các hoạt động Halloween bao gồm khắc bí ngô, kể những câu chuyện rùng rợn và xem phim kinh dị. Hoạt động phổ biến nhất trong Halloween là khi bọn trẻ đi chơi (Trick or Treat) và tổ chức tiệc hóa trang. Trong hoạt động này, các bạn nhỏ sẽ mặc nhiều trang phục khác nhau. Sau đó, họ đi từng nhà gõ cửa những người trong khu phố. Các gia đình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt, bánh kẹo để chia cho chúng. Ngoài ra, trẻ sẽ gõ cửa và nói “Trick or Treat”. Khi bọn trẻ nhận được một viên kẹo hoặc một món đồ ngọt, chúng sẽ rất vui. Mặt khác, nếu không nhận được gì, chúng sẽ bày ra một số chiêu trò.

2.3. Đoạn văn mẫu số 3

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops. On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the "head" of the vegetable to decorate their houses. On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

Dịch

Halloween là một lễ kỷ niệm vào ngày 31 Tháng Mười. Những màu sắc phổ biến nhất trong ngày là màu cam và đen. Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa Samhain. The Celts cổ xưa tin rằng vào ngày 31 Tháng 10, nay là Halloween, ranh giới giữa sự sống và cái chết là không rõ ràng, và kẻ chết trở nên nguy hiểm cho cuộc sống bằng cách gây ra các vấn đề như bệnh tật hoặc cây bị hư hỏng. Ngày Halloween, người Celt cổ đại sẽ đặt một bộ xương của cửa sổ của họ đại diện cho những người chết. Tin tưởng rằng người đứng đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, có chứa tinh thần và kiến ​​thức, người Celt sử dụng các "đầu" của thực vật để trang trí ngôi nhà của họ. Vào ngày này người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết khủng khiếp hoặc phim để dọa người khác. Mọi người thường thích ăn mặc như con ma, bộ xương, hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ chính thức ở hầu hết các nước châu Âu.

2.4. Đoạn văn mẫu số 4

I’m going to talk about Halloween which takes place on 31st October and we all know that it’s a very popular festival in Western countries. But, in recent years, it’s been gaining its popularity in Asian countries like Vietnam. We can see a lot of Vietnamese people celebrate Halloween these days. Actually, I did some research on the internet about Halloween and I remember it said something like over 2000 years ago, people believed that on the night of 31st October evil spirits went through the boundaries between the world of the living and the dead to cross to the world of the living. And you know what, people were very scared about this, so they wore handmade masks and scary costumes to disguise themselves from the spirits so that they wouldn’t harm them. Well, like people in most countries, I think, we kind of dress up in scary costumes, decorate our homes with scary things like jack-o-lanterns, skulls and skeletons. I remember last Halloween, my roommates and I didn’t go out, we just stayed at home and watched some horror movies, told some scary stories. Oh my god, I was so scared that I didn’t dare to go the bathroom, but all in all we had a great time together.

Dịch

Em sẽ nói về Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và tất cả chúng ta đều biết rằng đó là một lễ hội rất phổ biến ở các nước phương Tây. Nhưng, trong những năm gần đây, nó đã trở nên phổ biến ở các nước châu Á như Việt Nam. Chúng ta có thể thấy ngày nay rất nhiều người Việt Nam ăn mừng Halloween. Trên thực tế, em đã thực hiện một số nghiên cứu trên internet về Halloween và em nhớ nó đã nói điều gì đó đại loại như là hơn 2000 năm trước, mọi người tin rằng vào đêm ngày 31 tháng 10, linh hồn ma quỷ đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để băng qua thế giới của người sống. Và thầy biết gì không, mọi người rất sợ về điều này, vì vậy họ đeo mặt nạ thủ công và trang phục đáng sợ để cải trang khỏi linh hồn ma quỷ để chúng không làm hại họ. Giống như mọi người ở hầu hết các quốc gia, em nghĩ vậy, người Việt mặc trang phục đáng sợ, trang trí nhà cửa với những thứ đáng sợ như đèn bí ngô, hộp sọ và những bộ xương. Em nhớ là Halloween năm ngoái, bạn cùng phòng và em đã không đi ra ngoài, chúng em chỉ ở nhà và xem một số bộ phim kinh dị, kể một số câu chuyện đáng sợ. Ôi trời ơi, em sợ đến mức em không dám bước vào tắm, nhưng tất cả chúng em đều có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

---

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Các đoạn văn viết về Halloween bằng Tiếng Anh chọn lọc. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

ADMICRO
NONE
OFF