OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Một số đoạn văn viết về thói quen xem Tivi bằng Tiếng Anh chọn lọc

14/08/2021 149.67 KB 1266 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210814/86742572647_20210814_103129.pdf?r=5236
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện viết, Hoc247 đã biên soạn và gửi đến các em tài liệu Một số đoạn văn viết về thói quen xem Tivi bằng Tiếng Anh chọn lọc. Tài liệu giới thiệu các đoạn văn viết về chủ đề quen thuộc để các em thao khảo và mở rộng ý tưởng viết văn. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu, các em có thể tự viết những đoạn văn thật hay.

 

 
 

MỘT SỐ ĐOẠN VĂN VIẾT VỀ THÓI QUEN XEM TIVI

BẰNG TIẾNG ANH CHỌN LỌC

1. Đoạn văn mẫu số 1

I love watching TV in my free time very much. Watching Television is my indoor hobby however it never interferes with my study at school or at home. I always prefer to finish my school home work and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject in school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the latest news via me in my own voice.

Dịch:

Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem TV là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở nhà và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm cả hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Cha mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Watching TV is one of my favorite habits. The time I spend watching TV depends on what programme is on that day. I spend less time on watching TV than taking part in outdoor activities. I sometimes watch TV when I am eating because it brings me wonderful feelings. While reading books, I don’t watch TV because it will distract me from the content of the book. I like watching programmes about entertainment such as Tom and Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck… After a hard working day, my family eats dinner and watch the news on TV. The atmosphere is very cozy. I always turn off the TV when I am not using it as it is a good way to save the electricity bill. I think I have good TV watching habits.

Dịch:

Xem tivi là một trong những thói quen ưa thích của tôi. Thời gian tôi dành ra để xem tivi phụ thuộc vào ngày hôm đó có chương trình gì. Tôi dành ít thời gian xem tivi hơn tham gia các hoạt động ngoài trời. Tôi thỉnh thoảng xem tivi khi đang ăn bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Trong khi đọc sách, tôi không xem ti vi vì nó sẽ làm tôi phân tán nội dung của cuốn sách. Tôi thích xem các chương trình về giải trí như Tom và Jerry, Chuột Mickey, vịt Donald…. Sau một ngày làm việc vất vả, gia đình tôi ăn tối và xem các tin tức trên tivi. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Tôi luôn tắt tivi khi tôi không sử dụng vì nó là một cách hay để tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Tôi nghĩ tôi có thói quen xem ti vi tốt.

3. Đoạn văn mẫu số 3

I am definitely interested in watching television. I often spend four hours a day watching TV. I often watch TV when I have free time for entertaining or sometimes when I am eating meals with my family. I usually watch cartoons or some game shows. My family always watches News at 7p.m every day when we are having dinner. I often turn off the TV when I am not watching it. I think I have good watching habits. I never forget to prepare my lessons or do my homework before watching TV.

Dịch:

Tôi chắc chắn quan tâm đến việc xem truyền hình. Tôi thường dành bốn giờ mỗi ngày để xem TV. Tôi thường xem TV khi rảnh rỗi để giải trí hoặc đôi khi tôi đang dùng bữa với gia đình. Tôi thường xem phim hoạt hình hoặc một số chương trình trò chơi. Gia đình tôi luôn xem Thời sự lúc 7 giờ tối hàng ngày khi chúng tôi ăn tối. Tôi thường tắt TV khi tôi không xem nó. Tôi nghĩ rằng tôi có thói quen xem tốt. Tôi không bao giờ quên chuẩn bị bài hoặc làm bài tập về nhà trước khi xem TV.

4. Đoạn văn mẫu số 4

My hobby is watching TV.I love watching TV in my free time very much.Watching television is my indoor hobby however it never interfere with my study at school or at home.I always prefer to finish my school homewwork and learn well then i can have time to watch TV.I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowlengen many other areas.I generally dicovery channels and see news duding animal planet.I also watch interesting cartoon and art subject at school.My parents love my hobby and they are very happy when the listen a lot of lastest news via me in my own voice.

Dịch:

Sở thích của tôi là xem TV, tôi rất thích xem TV vào những lúc rảnh rỗi. Xem TV là sở thích trong nhà của tôi, tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Có thời gian để xem TV Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Nói chung tôi biết đọc các kênh và xem tin tức về hành tinh động vật. Tôi cũng xem các bộ phim hoạt hình và nghệ thuật thú vị ở trường. yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi nghe nhiều tin tức mới nhất qua tôi bằng chính giọng nói của tôi.

5. Đoạn văn mẫu số 5

My hobby is watching TV. I love watching TV in my free time very much. Watching television is my indoor hobby however it never interfere with my study at school or at home. I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject at school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the lastest news via me in my own voice.

Dịch:

Sở thích của tôi là xem TV. Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem tivi là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở trường và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Bố mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

6. Đoạn văn mẫu số 6

I am Thanh and 1 am a student at Yen Dinh I Secondary School. I like watching TV so much. I spend two or three hours a day watching TV. I don't like playing outside because it's dangerous and I don't find it interesting. I often watch TV when I am free. The programme I watch most is educational and entertainment programmes. I never leave TV on when I don't watch because I want to save electricity. 1 think I have good TV watching habits. How about you?

Dịch:

Mình là Thanh và mình là học sinh trường THCS Yên Định I. Mình rất thích xem ti vi. Mình dành hai hoặc ba giờ mỗi ngày cho việc xem ti vi. Mình không thích chơi bên ngoài vì nó nguy hiểm và mình không thấy nó thú vị. Mình thường xem ti vi khi mình rảnh rỗi. Chương trình ti vi mình hay xem nhất là các chương trình về giáo dục hoặc giải trí. Mình không bao giờ để ti vi mở khi mình không xem bởi vì mình muốn tiết kiệm điện. Mình nghĩ là mình có thói quen xem ti vi tốt. Còn bạn thì sao?

7. Đoạn văn mẫu số 7

Hello, everyone! I am Hoa. I would like to present to you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I like this program because it is very funny and entertaining. It's on Disney Channel at 5pm from Tuesday to Saturday every week. I always watch it . This program is about a cute girl, funny and intelligent but quite lazy and friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance and life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes and more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much!

Dịch:

Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Hoa. Tôi muốn trình bày với bạn về chương trình truyền hình yêu thích của tôi. Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là Hello Jadoo - một chương trình nổi tiếng. Tôi thích chương trình này vì nó rất vui nhộn và giải trí. Phim chiếu trên Disney Channel lúc 5h chiều từ thứ Ba đến thứ Bảy hàng tuần. Tôi luôn xem nó. Chương trình này kể về một cô gái dễ thương, vui tính và thông minh nhưng khá lười biếng và những người bạn tốt bụng, tốt bụng của jadoo. Thông qua phim hoạt hình, tôi phát triển kỹ năng giao tiếp, tính kiên trì và kỹ năng sống. Chúc phim hoạt hình ra mắt người xem hay nhiều tập và ý nghĩa hơn. Đó là do tôi. Cảm ơn rất nhiều!

---

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Một số đoạn văn viết về thói quen xem Tivi bằng Tiếng Anh chọn lọc. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

ADMICRO
NONE
OFF