OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh về nghề bác sĩ hay nhất

12/08/2021 140.63 KB 453 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210812/15646073424_20210812_152013.pdf?r=3025
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện viết, Hoc247 đã biên soạn và gửi đến các em tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh về nghề bác sĩ hay nhất. Tài liệu giới thiệu các đoạn văn viết về chủ đề quen thuộc để các em thao khảo và mở rộng ý tưởng viết văn. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu, các em có thể tự viết những đoạn văn thật hay.

 

 
 

TUYỂN TẬP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ NGHỀ BÁC SĨ

HAY NHẤT

1. Đoạn văn mẫu số 1

It seems like every parent wants their kid to grow up to be a doctor but maybe you really want to! Being a doctor is all about helping sick people get healthy, and if this sounds like something you want to do, then find out what it takes to follow your dream! As you know, If you have the flu, you go see the doctor. If you break your leg from falling down the stairs, you go see the doctor. If you get sick with something serious like mono or the measles, you go see the doctor. As you can see, medical doctors do a lot more than wear white coats and carry around stethoscopes. They help sick people by figuring out what’s wrong with them and giving them the right medicine to get better. Forget Superman or Spider-Man or any of those other superheroes – doctors are the real heroes because they’re the ones who save people’s lives! Nothing is more rewarding than that.

Dịch:

Có vẻ như cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên trở thành bác sĩ nhưng có lẽ bạn thực sự muốn vậy! Trở thành bác sĩ là để giúp người bệnh khỏe mạnh, và nếu điều này nghe có vẻ giống như điều bạn muốn làm, thì hãy tìm hiểu xem bạn cần những gì để theo đuổi ước mơ của mình! Như bạn đã biết, Nếu bạn bị cúm, bạn hãy đi gặp bác sĩ. Nếu bạn bị gãy chân do ngã cầu thang, bạn nên đi khám. Nếu bạn bị bệnh gì đó nghiêm trọng như mono hoặc bệnh sởi, bạn hãy đến gặp bác sĩ. Như bạn có thể thấy, các bác sĩ y khoa làm được nhiều điều hơn là mặc áo khoác trắng và mang theo ống nghe. Họ giúp đỡ những người bị bệnh bằng cách tìm ra vấn đề với họ và cho họ loại thuốc phù hợp để khỏi bệnh. Quên Siêu nhân hay Người nhện hay bất kỳ siêu anh hùng nào khác đi - bác sĩ là những anh hùng thực sự vì họ là những người cứu mạng con người! Không có gì bổ ích hơn thế.

2. Đoạn văn mẫu số 2

In modern society, there are lots of jobs which help countries develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. I think that health is an important factor in developing countries and doctors will be people who help people ensure their health. Besides, health is power, therefore doctors bring happiness to several disappointed families. Doctors are often said to be “second mothers” because of saving a lot of lives. Although it’s not easy to become a doctor because students who want to graduate from medical universities have to learn at least 11 years or even almost their whole life. But I will give up my dream, I will try my best to become a doctor who saves a lot of lives and helps my country become increasingly prosperous.

Dịch:

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều công việc giúp các quốc gia phát triển. Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người bệnh. Tôi cho rằng sức khỏe là yếu tố quan trọng ở các nước đang phát triển và bác sĩ sẽ là người giúp mọi người đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, sức khỏe là sức mạnh, vì vậy bác sĩ mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình thất vọng. Các bác sĩ thường được cho là “người mẹ thứ hai” vì đã cứu sống rất nhiều người. Mặc dù không dễ để trở thành bác sĩ vì sinh viên muốn tốt nghiệp đại học y phải học ít nhất 11 năm, thậm chí gần như cả đời. Nhưng tôi sẽ từ bỏ ước mơ của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành một bác sĩ cứu được rất nhiều người và giúp đất nước ngày càng thịnh vượng.

3. Đoạn văn mẫu số 3

My childhood dream was to become a doctor, and until now I still keep that goal in my mind. When I was 10, I had a really bad fever which could threaten my life. And I never forget the images of doctors and nurses who stayed up all night to watch after me and other patients. They were like angels that saved and healed people from the pain, and I wished I could have the power like them one day. Being a doctor, I could help sick people by figuring out what’s wrong with them and giving them the treatment to get better. Besides, I could take care of our family members’ health. I know being a doctor requires a lot of knowledge. I was already good at natural science subjects and now I am trying harder and harder every day to get into a good medical university to make my dream come true. The way I need to go towards my dream career is still very long, and I am sure that I will always learn new and necessary things to be able to be a good doctor.

Dịch:

Ước mơ thời thơ ấu của tôi là trở thành bác sĩ, và cho đến bây giờ tôi vẫn giữ mục tiêu đó trong tâm trí. Khi tôi 10 tuổi, tôi bị sốt nặng có thể đe dọa tính mạng của tôi. Và tôi không bao giờ quên hình ảnh những bác sĩ, y tá đã thức trắng đêm để chăm sóc tôi và những bệnh nhân khác. Họ giống như những thiên thần đã cứu và chữa lành mọi người khỏi nỗi đau, và tôi ước một ngày nào đó mình có thể có được sức mạnh như họ. Là một bác sĩ, tôi có thể giúp đỡ những người bệnh bằng cách tìm ra vấn đề với họ và đưa ra phương pháp điều trị để họ khỏi bệnh. Bên cạnh đó, tôi có thể chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của chúng tôi. Tôi biết là một bác sĩ cần rất nhiều kiến ​​thức. Em vốn đã giỏi các môn khoa học tự nhiên rồi và giờ em đang cố gắng hơn từng ngày để thi vào một trường đại học Y loại giỏi để biến ước mơ thành hiện thực. Con đường tôi cần để hướng tới nghề nghiệp mơ ước của mình còn rất dài, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ luôn học hỏi những điều mới và cần thiết để có thể trở thành một bác sĩ giỏi.

4. Đoạn văn mẫu số 4

When I am a child, I have a beautiful dream that I will become a doctor in the future. In fact, I can not implement this dream but I have never regretted it. The human life on the earth is full of pleasures and sorrows, ups and downs, strength and weakness and health and illness like day and night these happenings are inherent in everyone’s life cycle. Therefore, the profession of doctors is perhaps most respected for service to society. A doctor’s life is hard. Often, he has to visit the patient at off hours foregoing his rest, sleep and even food. Sometimes the doctor has to work throughout the day and night attending to serious patients or victims of war, epidemic or major accident. He has to always treat his patients with a smile and cheer. He is a source of hope and strength. Even in distress his duty is first towards his patient. Always remembering the famous Hippocratic oath, he pledges his life in alleviating the sufferings of the patients. The whole purpose is to serve mankind and remove the pain and sufferings of patients. In this respect, the society is indebted to the profession of doctors.

Dịch:

Khi còn là một đứa trẻ, tôi có một ước mơ đẹp rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. Thực tế, tôi không thể thực hiện được ước mơ này nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Cuộc sống của con người trên trái đất có đầy rẫy những vui buồn, thăng trầm, sức mạnh yếu và sức khỏe bệnh tật như ngày đêm những diễn biến này vốn có trong vòng đời của mỗi người. Vì vậy, nghề bác sĩ có lẽ được coi trọng hơn cả vì phục vụ xã hội. Cuộc sống của một bác sĩ thật khó khăn. Thông thường, anh ta phải đến thăm bệnh nhân vào những giờ ngoài giờ trước khi họ nghỉ ngơi, ngủ và thậm chí cả thức ăn. Đôi khi bác sĩ phải làm việc suốt ngày đêm để chăm sóc những bệnh nhân nặng hoặc nạn nhân của chiến tranh, dịch bệnh hoặc tai nạn lớn. Anh ấy luôn phải đối xử với bệnh nhân của mình bằng một nụ cười và cổ vũ. Anh ấy là nguồn hy vọng và sức mạnh. Ngay cả khi gặp nạn, nghĩa vụ của anh ấy trước hết là đối với bệnh nhân của mình. Luôn ghi nhớ lời thề Hippocrate nổi tiếng, ông cam kết cuộc sống của mình làm giảm bớt những đau khổ của bệnh nhân. Toàn bộ mục đích là để phục vụ nhân loại và xóa bỏ những đau đớn và đau khổ của bệnh nhân. Về mặt này, xã hội đang mang ơn nghề bác sĩ.

5. Đoạn văn mẫu số 5

In modern society, there are lots of jobs which help country develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. I think that healthy is an important factor of developing country and doctor will be person who help people ensure their health. Besides, health is power, therefore doctor brings happiness to several disappointed family. Doctors are often said to be “second mother” because of saving a lot of lives. Although it’s not easy to become a doctor because students who want to graduate medicine universities have to learn at least 11 years or even almost their all life. But I will give up my dream, I will try my best to become doctor who save a lot of lives and help my country increasingly prosperous.

Dịch:

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều nghề phát triển đất nước. Khi lớn lên, tôi mong muốn mình sẽ trở thành bác sĩ cứu người. Tôi nghĩ rằng sức khỏe là một nhân tố quan trọng đối với một nước đang phát triển và bác sĩ sẽ là người giúp mọi người đảm bảo sức khỏe của họ. Bên cạnh đó, sức khỏe còn là nguồn năng lượng, vì thế bác sĩ là người mang đến những niềm vui, niềm hi vọng cho những gia đình đang lâm vào tuyệt vọng. Các bác sĩ thường được ví như người mẹ hiền thứ hai bởi vì họ cứu sống được rất nhiều người. Mặc dù không dễ để trở thành một bác sĩ bởi vì sinh viên muốn tốt nghiệp trường y thì phải học ít nhất 11 năm thậm chí là cả đời. Nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, sẽ cố hết sức để trở thành một bác sĩ giỏi cứu người và giúp đất nước mình ngày một thịnh vượng hơn.

6. Đoạn văn mẫu số 6

I have always admired doctors because thanks to them, many people’s lives are saved. There are many different types of doctors: Surgeon, Psychologist, Pharmacist, Consulting doctor, Attending doctor, Duty doctor,… From what I know, it is extremely tough in order to become a doctor. It takes years of studying and practicing, which is reasonable because people’s lives are dependent on doctors. Although everyone wants to stay healthy all the time, it is inevitable that sometimes we feel ill. Doctors can examine patients and diagnose diseases. Finally, doctors prescribe medication and give helpful advice about their health problems. I am grateful that doctors choose to devote their lives to working in this challenging yet humanitarian profession. I hope that health care around the world will continue to develop in terms of service quality and workforce competence.

Dịch:

Tôi luôn ngưỡng mộ các bác sĩ vì nhờ họ mà nhiều người được cứu sống. Có rất nhiều kiểu bác sĩ khác nhau: Bác sĩ phẫu thuật, Bác sĩ tâm lý, Dược sĩ, Bác sĩ tư vấn, Bác sĩ điều trị, Bác sĩ trực,… Theo những gì tôi biết, để trở thành một bác sĩ là vô cùng khó khăn. Quá trình ấy phải mất nhiều năm học tập và thực hành, điều này là hợp lý vì cuộc sống của mọi người phụ thuộc vào bác sĩ. Mặc dù ai cũng muốn mình luôn khỏe mạnh nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy ốm yếu là điều không thể tránh khỏi. Các bác sĩ có thể khám cho bệnh nhân và chẩn đoán bệnh. Cuối cùng, bác sĩ kê đơn thuốc và đưa ra những lời khuyên hữu ích về các vấn đề sức khỏe của họ. Tôi biết ơn vì các bác sĩ đã chọn cống hiến cuộc đời mình để làm việc trong một nghề đầy thử thách nhưng cũng đầy tính nhân văn này. Tôi hy vọng rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới sẽ tiếp tục phát triển về chất lượng dịch vụ và năng lực của lực lượng lao động.

7. Đoạn văn mẫu số 7

As an animal lover, my wish is to become a veterinarian (vet) someday. Veterinarians diagnose and treat animals’ diseases. Some of their duties include: diagnose animal health problems, vaccinate, perform surgery,… Animals are humans’ best friends, that is why this profession is important and meaningful. I want to help the animals feel better and see their owners happy. I have had pets since I was a child, therefore I understand how much the animals can mean to the owners. Being a vet is not easy at all. In fact, veterinarians have to work long hours, and some people have to skip sleep to take care of animals. But because of my love for animals, I will study hard so that one day I can save many animals’ lives.

Dịch:

Là một người yêu động vật, mong muốn của tôi là một ngày nào đó sẽ trở thành một bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y chẩn đoán và điều trị bệnh cho động vật. Một số nhiệm vụ của họ bao gồm: chẩn đoán các vấn đề sức khỏe của động vật, tiêm phòng, thực hiện phẫu thuật, … Động vật là người bạn tốt nhất của con người, đó là lý do tại sao nghề này rất quan trọng và có ý nghĩa. Tôi muốn giúp những con vật cảm thấy tốt hơn và thấy chủ nhân của chúng hạnh phúc. Tôi đã nuôi thú cưng từ khi còn là một đứa trẻ, vì vậy tôi hiểu chúng có ý nghĩa như thế nào đối với chủ nhân. Trở thành bác sĩ thú y không hề dễ dàng chút nào. Trên thực tế, các bác sĩ thú y phải làm việc nhiều giờ, và một số người phải bỏ cả giấc ngủ để chăm sóc động vật. Nhưng vì tình yêu với động vật nên tôi sẽ chăm chỉ học tập để một ngày nào đó có thể cứu sống nhiều loài động vật.

---

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh về nghề bác sĩ hay nhất. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

ADMICRO
NONE
OFF