RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 49 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 49 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ta có: MD = ME (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

PD = PI (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

QI = QE (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Chu vi tam giác APQ bằng:

MP + PQ + QM

= MP + PI + IQ + QM

= MP + PD + QM + QE

= MD + ME

= 2.MD

= 2.4 = 8 (cm)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • ngọc trang
  Bài 59 (Sách bài tập - tập 1 - trang 165)

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi  R là bán kính của đường tròn ngoại tiếp, r là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng :

                    \(AB+AC=2\left(R+r\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  minh dương
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 1 - trang 165)

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại D, E

  a) Tứ giác ADOE là hình gì ? Vì sao ?

  b) Tính bán kính của đường tròn (O) biết AB = 3cm, AC = 4cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 1 - trang 165)

  Chứng minh rằng nếu tam giác ABC có chu vi 2p, bán kính đường tròn nội tiếp bằng r thì diện tích S của tam giác có công thức :

                       \(S=p.r\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 56 (Sách bài tập - tập 1 - trang 165)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A; AH). Kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D, E là các tiếp điểm khác H). Chứng minh rằng :

  a) Ba điểm D, A, E thẳng hàng

  b) DE tiếp xúc với đường tròn có đường kính BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì
  Bài 55 (Sách bài tập - tập 1 - trang 165)

  Cho đường tròn (O; 2cm), các tiếp tuyến AB và AC kẻ từ A đến đường tròn vuông góc với nhau tại A (B và C là các tiếp điểm)

  a) Tứ giác ABOC là hình gì ? Vì sao ?

  b) Gọi M là điểm bất kì thuộc cung nhỏ BC. Qua M kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E. Tính chu vi tam giác ADE ?

  c) Tính số đo góc DOE ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA