RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (54 câu):

Video-Banner
 • Cho đường tròn tâm O bán kính R, A là một điểm ở ngoài đường tròn sao cho AO=2R đoạn thẳng AO cắt đường tròn tại I. Từ A kẻ tiếp tuyến AM với đường tròn trong đó M là tiếp điểm.

  a) Chứng minh tam giác MIO đều.

  b) Kẻ đường kính MN của đường tròn,

  i) Chứng minh các tam giác AMO và tam giác NIB bằng nhau

  ii) Tính chu vi tam giác AMN theo R

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho (O;R) và điểm A không thuộc đường tròn.Vẽ tiếp tuyến AB vố đường tròn(B là tiếp điểm).Gọi C là điểm đối xứng với B tại OA.CMR:AC là tiếp tuyến của đường tròn(O;R)
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  

 • Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến AM và AN (M, N là tiếp điểm). Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OM cắt AN tại S. a) Chứng minh SO = SA. b) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AM cắt ON ở I. Chứng minh IO = IA
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn (O;R)đường kính BC. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Trên Bx lấy điểm M sao cho BM lớn hơn R. Từ M kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm).

  a) Chứng minh MO//AC.

  b) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia CA tại D.Chứng minh tứ giác MOCD là hình bình hành.

  c)gọi giao điểm của MD và OA là S ,giao điểm của MA và OD là I ,giao điểm của MO và BD là K. Chứng minh 3 điểm K,I,S thẳng hàng.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho đường tròn (O;R) và điểm A cố định thuộc đường tròn. đường thẳng d tiếp xúc với đương tròn O tại A. Trên đường thẳng d lấy điểm M khác A. kẻ tiếp tuyến MB với đường tròn. Nối OM cắt AB tại H. tìm vị trí của M sao cho a,diện tích tam giác HOA lớn nhất b, Chu vi tam giác HOA lớn nhất
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn) .gọi Ax, By là các tiếp tuyến tại A và B với nửa đường tròn ( Ax By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB ).qua 2điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B) kẻ tiếp tuyến với đường tròn đó ,nó cắt Ax và By theo thứ tự C và D .Chứng minh rằng:a) tam giác CODlà tam giác vuôngb) AB là tiếp tuyến của đường tròn CDc) Từ M kẻ MH vuông góc với AB cắt BC tại K (H thuộc AB) chứng minh K là trung điểm của MH
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng minh

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ 1 điểm M trên nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến xy . Vẽ AD, BC vuông vơi xy a/ CM MC = MD b CM đường kính CD tiếp xúc với 3 đường thẳng AD,BC,AB
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho (O), đường kính BC. Từ điểm P trên tiếp tuyến của đường tròn tại B, vẽ tiếp tuyến thứ hai PA (A là tiếp điểm) với đường tròn. H là hình chiếu của A lên BC. E là giao điểm của PC và AH

  Chứng minh E là trung điểm AH

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lấy M là 1 điểm nằm ngoài đường trò (o) .Kẻ tiếp tuyến MB và MC.Kẻ đường kính BOD.Đường thẳng CD và MB cắt nhau tại A. Chứng minh M là trung điểm của AB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC có góc A = 90 độ, đường cao AH, vẽ đường tròn (A;AH) kẻ các tiếp tuyến BD, CE với đường tròn (D,E là các tiếp điểm khác H). Chứng minh rằng:

  a, 3 điểm D,A,E thẳng hàng

  b, DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O;R) và dây cung BC=R. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B,C cắt nhau ở A. Tính góc ABC, góc BAC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1: Cho đường tròn ( O;R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (O) sao cho OA= 2R. Từ A vẽ tiếp tuyến của đường tròn (O), B là tiếp điểm

  1) Chứng minh tam giác ABO vuông tai B và tính độ dài AB theo R

  2) Từ B vẽ dây cung BC của (O) vuông góc với cạnh OA tại H. Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O)

  3) Chứng minh tam giác ABC đều

  4) Vẽ (K) đường kính AC, chứng minh BK vuông góc với AC

  5) Từ H vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại D. Đường tròn đường kính AC cắt cạnh DC tại E. Gọi F là trung điểm của cạnh OB. Chứng minh 3 điểm A, E, F thẳng hàng

  Mình sắp thi rồi ai giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều lắm

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (Ô) bán kính 15 cm dây BC có độ dài 24 cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Gọi H là giao của OA và BC

  a) CM: HB=HC

   

  b) Tính OH, OA

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Vẽ bán kính OE bất kì. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại E cắt Ax, By theo thứ tự tại B và C

  a) CM: CD=AC+BD

  b) Tính góc COD

  c) Gọi I là giao điểm của OC và AE, K là giao của CD và BE. Tứ giác OIEK là hình gì? Vì sao?

   

  đ) Xác định vị trí của bán kính OE để tứ giác EIOK là hình vuông.

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho đg tròn (O;R) có đg kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của đg tròn (O), trên đg tròn (O) lấy một điểm C sao cho AC<BC .Tiếp tuyến tại C của đg tròn (O) cắt Ax và By lần lượt tại E,F

  a/ CM: EF=AE+BF

  b/BC cắt Ax tại D.CM:AD^2=DC.DB

  c/gọi I là giao điểm của OD và AC, OE cắt AC tại H, tia DH cắt AB tại K. CM; IK//AD

  d/IK cắt EO tại M.CM: A,M,F thẳng hàng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho (O;R) tiếp tuyến AB,AC cắt A ngoài đường tròn (B,C là các tiếp điểm). H là giao điểm của OA và BC                                                                       CMR: a, -OA vuông góc với BC

                   -OH nhân với OA bằng R bình                                                                                                                                                                       b,- đường kính BD của đường tròn tâm O và  đường thẳng BD vuông góc với CK (K thuộc BD).c/m\

                    -OA song song với CD và AC  nhân CD bằng CK nhân AO                                                                                                                                c, I là giao điểm của AD và CK

                        C\M: diệ tích tam giác BIK bằng diện tích tam giác CHK

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn  ( O ; R ) , dây MN khác đường kính . Qua O kẻ đường vuông góc với MN tại H , cắt tiếp tuyến tại M của đường tròn ở điểm A  .

  a, chứng minh AN là tiếp tuyến của đường tròn ( O)

  b, Vẽ đường kính ND . Chứng minh MD // AO

  c, Xác định vị trí điểm A để tám giác AMN đều . 

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABCvuong tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AH. Kẻ tiếp tuyến BD, CE ( D, E là các tiếp điểm khác H) với đường tròn (A). 

  a) Cho AB = 6 (cm), AC = 8 (cm). Tính độ dài bán kính AH của đường tròn (A)

  b) CM: A, D, E là ba điểm thẳng hàng?

  c) CM: DE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  cho nửa đường tròn tâm O, đường kính MN=2R, A là một điểm tùy ý trên nửa đường tròn (AM; N). kẻ hai tiếp tuyến Mx, Ny với nửa đường tròn. qua A kẻ tiếp tuyến thứ ba lần lượt cắt Mx, Ny tại I và K.

  a) chứng minh IK = MI + NK và IÔK = 90^{\circ}

  b) chứng minh MI . NK = R^{2}

  c) OI cắt MA tại E, OK cắt AN tại F. chứng minh EF = R

  d) tìm vị trí của A để IK có độ dài nhỏ nhất.

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía đối với nửa đường tròn đối với AB. lấy điểm C bất kì trên nửa đường tròn đó. tiếp tuyến của nửa đường tròn tại C cát Ax, By lần lượt ở M và N.

  a) tính MÔN

  b) chứng minh bốn điểm: O, A, M, C cuàng thược một đường tròn

  c) gọi E là giao điểm của OM và AC, F là giao điểm của ON và BC

  chứng minh: OE.OM= OF.ON

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Có HB = 20cm, HC = 45cm. Vẽ (A; AH), kẻ tiếp tuyến BM, CN. Gọi I là giao điểm của AM và CB. Tính IM, IB.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1:Cho đường tròn tâm O đường kính AB.Đường thẳng xy tiếp xúc (O) tại A.Điểm K thuộc (O) và khác A,B.Tiếp tuyến tại K của (O) cắt xy tại M.BK kéo dài cắt xy tại C.

  a)CM:BC//OM (ý này mn ko cần làm ^^)

  b)CM:M là trung điển AC

  c)Vẽ KH vuông góc vơi AB tại H và KH cắt BM tại I

  CM: I là trung điểm KH

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA