RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.4 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 8.4 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Cho tổng \(A = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{11}} + \frac{1}{{12}} + ... + \frac{1}{{99}} + \frac{1}{{100}}\)

Chứng tỏ rằng A > 1

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{1}{{10}} + \left( {\frac{1}{{11}} + \frac{1}{{12}} + ... + \frac{1}{{99}} + \frac{1}{{100}}} \right)\\
A > \frac{1}{{10}} + \underbrace {\left( {\frac{1}{{100}} + \frac{1}{{100}} + ... + \frac{1}{{100}} + \frac{1}{{100}}} \right)}_{90P/S}\\
A > \frac{1}{{10}} + \frac{{90}}{{100}} = 1
\end{array}\)

Vậy A > 1

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA