RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 71 trang 20 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 71 trang 20 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh 

\(\begin{array}{l}
A = \frac{5}{{13}} + \frac{{ - 5}}{7} + \frac{{ - 20}}{{41}} + \frac{8}{{13}} + \frac{{ - 21}}{{41}}\\
B = \frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{{ - 2}}{{11}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}}
\end{array}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = \frac{5}{{13}} + \frac{{ - 5}}{7} + \frac{{ - 20}}{{41}} + \frac{8}{{13}} + \frac{{ - 21}}{{41}}\\
 = \left( {\frac{5}{{13}} + \frac{8}{{13}}} \right) + \left( {\frac{{ - 20}}{{41}} + \frac{{ - 21}}{{41}}} \right) + \frac{{ - 5}}{7}\\
 = 1 + \left( { - 1} \right) + \frac{{ - 5}}{7} = \frac{{ - 5}}{7}\\
B = \frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{{ - 2}}{{11}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}}\\
 = \frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{{ - 2}}{{11}} + \frac{{ - 4}}{9} + \frac{7}{{15}}\\
 = \left( {\frac{{ - 5}}{9} + \frac{{ - 4}}{9}} \right) + \left( {\frac{8}{{15}} + \frac{7}{{15}}} \right) + \frac{{ - 2}}{{11}}\\
 =  - 1 + 1 + \frac{{ - 2}}{{11}} = \frac{{ - 2}}{{11}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 20 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • minh vương

  Tính nhanh giá tị mỗi biểu thức sau :

  a) \(\dfrac{-5}{13}\) + \((\dfrac{-8}{13}\) + 1\()\);

  b) \(\dfrac{2}{3}\) + ( \(\dfrac{3}{8}\) + \(\dfrac{-2}{3}\) );

  c) ( \(\dfrac{-3}{4}\) + \(\dfrac{5}{8}\) ) + \(\dfrac{-1}{8}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hoàng duy

  Chứng tỏ rằng: \(\dfrac{1}{a}\) - \(\dfrac{1}{a+1}\) = \(\dfrac{1}{a.\left(a+1\right)}\)

  Tính: \(\dfrac{1}{1.2}\) + \(\dfrac{1}{2.3}\)+\(\dfrac{1}{3.4}\)+...+\(\dfrac{1}{99.100}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  \(-3+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{3}}}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Tính GTBT: A= 5/2+ 5/6+5/18+ 5/54+5/162+5/486

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
YOMEDIA