RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 66 trang 19 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 66 trang 19 SBT Toán 6 Tập 2

Tính nhanh 

\(\frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{3} + \frac{1}{4} + \frac{{ - 1}}{5} + \frac{1}{6} + \frac{{ - 1}}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{7} + \frac{{ - 1}}{6} + \frac{1}{5} + \frac{{ - 1}}{4} + \frac{1}{3} + \frac{{ - 1}}{2}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{3} + \frac{1}{4} + \frac{{ - 1}}{5} + \frac{1}{6} + \frac{{ - 1}}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{7} + \frac{{ - 1}}{6} + \frac{1}{5} + \frac{{ - 1}}{4} + \frac{1}{3} + \frac{{ - 1}}{2}\\
 = \left( {\frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{2}} \right) + \left( {\frac{1}{3} + \frac{{ - 1}}{3}} \right) + \left( {\frac{1}{4} + \frac{{ - 1}}{4}} \right) + \left( {\frac{1}{5} + \frac{{ - 1}}{5}} \right) + \left( {\frac{1}{6} + \frac{{ - 1}}{6}} \right) + \left( {\frac{1}{7} + \frac{{ - 1}}{7}} \right) + \frac{1}{8}\\
 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8}\\
 = \frac{1}{8}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 19 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • bich thu

  Tính :

  A = 1 - \(\dfrac{4}{5.7}-\dfrac{4}{5.9}-\dfrac{4}{9.11}-......-\dfrac{4}{59.61}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Tiểu Ly

  2 tấm vải xanh và đỏ dài tất cả là 220 m. Nếu cắt bớt 2/3 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 2 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  A=\(\left(\dfrac{1}{2}-1\right).\left(\dfrac{1}{3}-1\right).\left(\dfrac{1}{4}-1\right).......\left(\dfrac{1}{99}-1\right).\left(\dfrac{1}{100}-1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Chứng tỏ rằng tổng các phân số sau đây lớn hơn \(\dfrac{1}{2}\) :

                        \(S=\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{51}+\dfrac{1}{52}+....+\dfrac{1}{98}+\dfrac{1}{99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA