RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.2 trang 20 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 8.2 trang 20 SBT Toán 6 Tập 2

Viết \(\frac{3}{4}\) thành tổng của ba phân số tối giản, có mẫu chung là 16, tử là các số tự nhiên khác 0, được kết quả là

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{1}{2} + \frac{3}{{16}} + \frac{1}{{16}}\\
\left( B \right)\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{3}{{16}}\\
\left( C \right)\frac{1}{4} + \frac{5}{8} + \frac{1}{{16}}\\
\left( D \right)\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{5}{{16}}
\end{array}\)

Hãy chọn đáp án đúng

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{1}{2} + \frac{3}{{16}} + \frac{1}{{16}}\\
 = \frac{8}{{16}} + \frac{3}{{16}} + \frac{1}{{16}}\\
 = \frac{{12}}{{16}} = \frac{3}{4}\\
\left( B \right)\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{3}{{16}}\\
 = \frac{4}{{16}} + \frac{2}{{16}} + \frac{3}{{16}}\\
 = \frac{9}{{16}}\\
\left( C \right)\frac{1}{4} + \frac{5}{8} + \frac{1}{{16}}\\
 = \frac{4}{{16}} + \frac{{10}}{{16}} + \frac{1}{{16}}\\
 = \frac{{15}}{{16}}\\
\left( D \right)\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{5}{{16}}\\
 = \frac{4}{{16}} + \frac{2}{{16}} + \frac{5}{{16}}\\
 = \frac{{11}}{{16}}
\end{array}\)

Chọn đáp án A

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.2 trang 20 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Thanh Hà

  tìm số nguyên :

  \(\dfrac{x}{5}\)=\(\dfrac{x+6}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Nhật Minh

  Khối 6 của 1 trường được giao trồng một số cây trong 3 đợt.Đợt 1 đã trồng được \(\dfrac{3}{8}\) số cây.Đợt 2 trồng được \(\dfrac{3}{7}\) số cây đợt 1 trồng.Đợt 3 trồng nốt 52 cây.Tính số cây khối 6 được giao trồng?

  Help me!Mk đang cần gấp.
  \(\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  tìm các số nguyên x biết x + y = 2 ; y + z =3 ; z + x = -5

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  tính 1 cách hợp lí

  19 . 25 + 9 . 95 + 38.15

  44 .(-36 ) + 16 .( -22)

  ( Mình cần gấp )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA