RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 8.3 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 8.3 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2

Chứng tỏ rằng tổng của các phân số sau đây lớn hơn \(\frac{1}{2}\)

\(S = \frac{1}{{50}} + \frac{1}{{51}} + \frac{1}{{52}} + ... + \frac{1}{{98}} + \frac{1}{{99}}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Mỗi phân số trong tổng đã cho đều lớn hơn \(\frac{1}{100}\), tất cả có 50 phân số. 

\(\begin{array}{l}
S > \underbrace {\frac{1}{{100}} + \frac{1}{{100}} + ... + \frac{1}{{100}}}_{50P/S}\\
 \Rightarrow S > \frac{{50}}{{100}} = \frac{1}{2}
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.3 trang 21 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Hoài Thương

  1Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết nó chia 3 dư 2 ; chia 5 dư 3 ; chia 7 dư 4 .

  2, Tìm số tự nhiên nho nhat biet no chia 8;12;15 du l2 lá 6; 10 ;13 và chia hết cho 23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hai trieu

  Tìm tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số và chia hết cho 9.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Tính S= 1/ 1*2*3+1/ 2*3*4+1/ 3*4*5+...+1/ 37*38*39

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho S=1-3+3^2-3^3 +........+3^98 -3^99

  a) chứng minh rằng S là bội của -20

  b)tính S từ đó suy ra 3^100 chia 4 dư 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA