RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 68 trang 19SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 68 trang 19SBT Toán 6 Tập 2

a) Điền số thích hợp vào ô trống

\(\frac{{ - 8}}{3} + \frac{{ - 1}}{3} < .... < \frac{{ - 2}}{7} + \frac{{ - 5}}{7}\)

b) Tìm tập hợp các số x ∈ Z, biết rằng:

\(\frac{{ - 5}}{6} + \frac{8}{3} + \frac{{29}}{{ - 6}} \le x \le \frac{{ - 1}}{2} + 2 + \frac{5}{2}\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 8}}{3} + \frac{{ - 1}}{3} = \frac{{ - 8 + \left( { - 1} \right)}}{3} = \frac{{ - 9}}{3} =  - 3\\
\frac{{ - 2}}{7} + \frac{{ - 5}}{7} = \frac{{ - 2 + \left( { - 5} \right)}}{7} = \frac{{ - 7}}{7} =  - 1
\end{array}\)

Vậy \(\frac{{ - 8}}{3} + \frac{{ - 1}}{3} <  - 2 < \frac{{ - 2}}{7} + \frac{{ - 5}}{7}\)

Câu b

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 5}}{6} + \frac{8}{3} + \frac{{29}}{{ - 6}} \le x \le \frac{{ - 1}}{2} + 2 + \frac{5}{2}\\
 \Rightarrow \frac{{ - 5}}{6} + \frac{{16}}{6} + \frac{{ - 29}}{6} \le x \le \frac{{ - 1}}{2} + \frac{4}{2} + \frac{5}{2}\\
 \Rightarrow \frac{{ - 18}}{6} \le x \le \frac{8}{2}\\
 \Rightarrow  - 3 \le x \le 4\\
 \Rightarrow x \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}
\end{array}\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 19SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • ĐINH THỊ THẢO

  Ba vòi nước chảy vào một chiếc bể không có nước.Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 3 giờ ,vòi thứ hai trong 4 giờ và vòi thứ 3ba trong 5 giờ .Hỏi :

  a,Trong 1 giờ mỗi vòi chảy được mấy phần của bể?

  b,Trong 1 giờ cả ba vòi chảy được mấy phần của bể?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyệt Lê Hà Ánh

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Thien Hao
  Bài tập

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Gia Doanh Lac Au
  Giúp em nha mn

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
YOMEDIA