RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 67 trang 19 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 67 trang 19 SBT Toán 6 Tập 2

Cắt một tấm bìa hình tròn bán kính 2,5 cm thành bốn phần không bằng nhau như hình vẽ. Em hãy đặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để có được:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) \(\frac{1}{2}\) hình tròn

b) \(\frac{2}{3}\) hình tròn

c) \(\frac{2}{9}\); \(\frac{5}{6}\); \(\frac{5}{9}\) hình tròn

d) \(\frac{7}{18}\); \(\frac{17}{18}\); \(\frac{18}{18}\) hình tròn

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{2} = \frac{9}{{18}}\\
 = \frac{3}{{18}} + \frac{6}{{18}}\\
 = \frac{1}{{18}} + \frac{8}{{18}}
\end{array}\)

Ta có thể ghép hai miếng bìa \(\frac{3}{18}\) và \(\frac{6}{18}\) hoặc \(\frac{1}{18}\) hoặc \(\frac{8}{18}\) lại với nhau để được \(\frac{1}{2}\) hình tròn.

Câu b

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{2}{3} = \frac{{12}}{{18}}\\
 = \frac{1}{{18}} + \frac{3}{{18}} + \frac{8}{{18}}
\end{array}\)

Ta có thể ghép ba miếng bìa \(\frac{1}{18}\); \(\frac{3}{18}\) và \(\frac{8}{18}\) lại với nhau để được \(\frac{2}{3}\) hình tròn.

Câu c

Ta có: \(\frac{2}{9} = \frac{4}{{18}} = \frac{1}{{18}} + \frac{3}{{18}}\)

Ta có thể ghép hai miếng bìa \(\frac{1}{18}\) và \(\frac{3}{18}\) lại với nhau để được \(\frac{2}{9}\) hình tròn.

Ta có: \(\frac{5}{6} = \frac{{15}}{{18}} = \frac{1}{{18}} + \frac{6}{{18}} + \frac{8}{{18}}\)

Ta có thể ghép ba miếng bìa \(\frac{1}{18}\) và \(\frac{6}{18}\) và \(\frac{8}{18}\) lại với nhau để được 5/6 hình tròn.

Ta có: \(\frac{5}{9} = \frac{{10}}{{18}} = \frac{1}{{18}} + \frac{3}{{18}} + \frac{6}{{18}}\)

Ta có thể ghép hai miếng bìa \(\frac{1}{{18}};\frac{3}{{18}};\frac{6}{{18}}\) lại với nhau để được \(\frac{5}{9}\) hình tròn.

Câu d

Ta có: \(\frac{7}{{18}} = \frac{1}{{18}} + \frac{6}{{18}}\)

Ta có thể ghép hai miếng bìa \(\frac{1}{18}\) và \(\frac{6}{18}\) lại với nhau để được \(\frac{7}{18}\) hình tròn.

Ta có: \(\frac{{17}}{{18}} = \frac{3}{{18}} + \frac{6}{{18}} + \frac{8}{{18}}\)

Ta có thể ghép ba miếng bìa \(\frac{3}{{18}};\frac{6}{{18}};\frac{8}{{18}}\) lại với nhau để được \(\frac{17}{18}\) hình tròn.

Ta có: \(\frac{{18}}{{18}} = \frac{1}{{18}} + \frac{3}{{18}} + \frac{6}{{18}} + \frac{8}{{18}}\)

Ghép tất cả các miếng lại với nhau để được \(\frac{18}{18}\) hình tròn.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 67 trang 19 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hy Vũ

  tính

  a) P = 1 / 1.2 + 2 / 2.4 + 3 / 4.7 + ...+ 10 / 46.56

  b) A= 3 / 1.2 + 3 / 2.3 + 3 / 3.4 + ....+ 3 / 99.100 chú ý : / là phần nha

  c) B = 3 / 1.4 + 3 / 4.7 + 3 / 7.10 + ... + 3 / 100.103

  d) C= 5 / 1.4 + 5 / 4.7 + 5 / 7.10 + ...+ 5 / 100.103

  e) D= 7 / 1.5 + 7 / 5.9 + 7 / 9.13 +...+ 7 / 101.105

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  can chu

  Cho A= 1+4+4^2+4^3+..+4^99

  B= 4^100 . Chứng minh:A<B/3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 1: So sánh A và B biết:

  a) A=20/39 + 22/27 + 18/23.

  B+14/39 + 22/29 + 18/41.

  b) A=3/8^3 + 3/8^4 + 4/8^4.

  B=4/8^3 + 3/8^3 + 3/8^4

  c) A=10^7+5/10^7-8

  B=10^8+6/10^8-7

  d) A=10^1992+1/10^1991+1

  B= 10^1993+1/10^1992+1

  Bài 2: Chứng minh rằng:

  1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/64 > 4.

  Bài 3: Cho a, b, c thuộc N và:

  S= a+b/c + b+c/a + c+a/b

  a) Chứng minh rằng S > hoặc = 6.

  b) Tìm giá trị nhỏ nhất của S.

  Làm ơn giải nhanh lên, ai làm đc mk bái làm sư phụ lun!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Câu 1: Một vòi nước chảy đầy một bể cạn trong ba giờ. Giờ thứ nhất vòi chảy được \(\dfrac{1}{3}\) bể. Giờ thứ hai vòi chảy được \(\dfrac{5}{6}\) bể còn lại. Giờ thứ ba, vòi chảy được 180 lít thì đầy bể. Tính xem bể chứa bao nhiêu lít nước

  Câu 2: Ba lớp 6 đi sủa một đoạn đường. Nếu lớp 6A làm một mình mất 10 giờ, lớp 6B làm một mình mất 12 giờ, lớp 6C làm một mình mất 15 giờ. Hỏi cả ba lớp cùng làm xong đoạn đường mất bao nhiêu giờ?

  GIÚP MÌNH ĐI NHÉ !!!! vuikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA