ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 12

Giải bài 1.16 tr 9 SBT Toán 12

Tìm giá trị của tham số m để hàm số \(y = \frac{{ - mx - 5m + 4}}{{x + m}}\) nghịch biến trên từng khoảng xác định.

A.  m < 1 hoặc m > 4

B.  0 < m < 1

C.  m > 4

D.  1 ≤ m ≤ 4

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A.

Hàm số xác định trên \

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng \(\left( { - \infty ; - m} \right),\left( { - m; + \infty } \right)\) khi và chỉ khi

\(\begin{array}{l}
y\prime  = \frac{{ - {m^2} + 5m - 4}}{{{{(x + m)}^2}}} < 0\\
 \Leftrightarrow  - {m^2} + 5m - 4 < 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m < 1\\
m > 4
\end{array} \right.
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.16 trang 9 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 
YOMEDIA