ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Bài tập 1.15 trang 9 SBT Toán 12

Giải bài 1.15 tr 9 SBT Toán 12

Tìm giá trị của tham số m để hàm số \(y = {x^3} - 2m{x^2} + 12x - 7\) đồng biến trên .

A. \(m = 4\)

B. \(m \in (0; + \infty )\)

C. \(m \in \left( { - \infty ;0} \right)\)

D. \( - 3 \le x \le 3\)

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D.

Hàm số đồng biến trên TXĐ:  khi và chỉ khi

\(\begin{array}{l}
y' = 3{x^2} - 4mx + 12 \ge 0,\,\forall x\\
 \Leftrightarrow \Delta ' = 4{m^2} - 36 \le 0 \Leftrightarrow  - 3 \le x \le 3
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.15 trang 9 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 
YOMEDIA