RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 26 trang 15 SBT Sinh học 9

Giải bài 26 tr 16 sách BT Sinh lớp 9

Theo thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng trơn và hạt xanh, nhăn với nhau được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A.  9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.

B.  9 vàng, trơn : 3 xanh, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 vàng, nhăn.

C. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 1 vàng, trơn.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 15 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • hoàng duy

  Bài 5: Ở cà chua: gen A quy định quả đỏ; gen a quy định quả vàng: gen B quay định lá chẻ: gen b quy định lá nguyên. Hai cặp tính trạng về màu sắc và hình dạng lad di truyền độc lập, người ta thực hiện các phép lai sau :

  a. P: đỏ, chẻ x vàng, nguyên

  \(F_1\): 100% đỏ, chẻ

  b. P: đỏ, nguyên x vàng, chẻ

  \(F_1\): 120 đỏ, chẻ : 118 đỏ, nguyên : 122 vàng, chẻ : 120 vàng, nguyên

  c. P: đỏ, chẻ x vàng, chẻ

  \(F_1\): 360 đỏ, chẻ : 120 đỏ, nguyên

  Hãy giải thích và lập SĐL cho mỗi phép lai trên

  Giúp mk với ạ!! t2 mk phải nộp rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Phương Khanh

  Bài 3: Cho lai 2 túi đậu Hà Lan tính chất khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản : vàng, nhăn x xanh,trơn được \(F_1\) 100% vàng, trơn. cho \(F_1\) tự thụ phấn với nhau tạo thành 350 \(F_2\) gồm 4 loại KH trong đó có 22 xanh, nhăn

  a. giải thích KQ thí nghiệm và viết SĐL từ P -> \(F_2\)

  B. Khi cho \(F_2\) có KH vàng, trơn phân tích thì tỉ lệ KH của \(F_b\) sẽ như thế nào? biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định

  MN ơi giúp mk vơi t2 mk phải nộp rồi !!! Please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng,lá chẻ là trội hoàn toàn so với lá nguyên, 2 cặp tính trạng về màu quả và hình dạng lá đi truyền độc lập với nhau.

  Xác định KG của bố, mẹ và lập SĐL cho các phép lai sau:

  a) cho cây quả đỏ lá chẻ t/c giao phấn với cây quả đỏ lá nguyên

  b) quả đỏ lá nguyên t/c giao phấn với cây có quả vàng lá chẻ t/c

  c) cho quả đỏ lá nguyên tự thụ phấn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của minh di truyền độc lập với nhau? Giải thích và chứng minh?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Mọi người giúp mình với nha!Mình cần gấp!Thanhks nhìu!!!

  1.Ở cà chua,tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn được qiu định bởi gen A so với tính trạng quả vàng được qui định bởi gen a là lặn.Cho lai cả hai cà chua bố mẹ thuần chủng quả đỏ với quả vàng,thu được toàn cà chua F1

  a.Giao phấn cây cà chua F1,xác định kết quả tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2

  b.Làm thế nào để biết được cà chua quả đỏ ở F2 thuần chủng hay không thuần chủng

  2.Ở ruồi giấm,tính trạng màu thân do một cặp gen qui định.Cho ruồi giấm bố mẹ thân xám lai với ruồi giấm bố mẹ thân đen.Biết rằng có hiện tượng trội hoàn toàn.

  a.Căn cứ vào kết quả đời con như thế nào để xác định ruồi giấm bố mẹ thuần chủng hoặc không thuần chủng?

  b.Nếu F1 thu được toàn ruồi thân xám,hãy cho biết tính trạng nào là tính trạng trội,tính trạng nào là tính trạng lặn?

  c.Có cần kiểm tra độ thuần chủng của ruồi giấm thân đen hay không?Vì sao?

  3.Ở cà chua,tính trạng quả đỏ được qui định bởi gen A là trội hoàn toàn so với tình trạng qảu vàng được qui định bời gen a.Xác định kiểu gen của P và F1 trong các trường hợp lai sau:

  a.Lai cà chua quả đỏ với cà chua quả vàng,ở F1 thu được toàn cây quả đỏ

  b.Lai cà chua quả đỏ với cà chua quả vàng,ở F1 thu được 225 cà chua quả đỏ,253 cà chua quả vàng.

  4.Ở cây giao phấn,lai cặp bố mẹ thuần chủng hoa đỏ (gen A) với hoa trắng (gen a),ở F1 xuất hiện toàn cây hoa hồng.

  a.Màu sắc hoa nào được gọi là tính trạng trội không hoàn toàn,tính trãng lặn,tính trạng trung gian?

  b.Cho giao phần ở cây F1,xác định kết quả tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2

  c.Có cần kiểm tra tình thuần chủng của cây hoa đỏ hay không?Vì sao?

  5.Lai đậu hạt nâu với đậu hạt trắng,F1 thu được 315 hạt đậu nâu,105 hạt đậu trắng.Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai.Biết rằng tính trạng màu hạt do một cặp gen qui định.

  6.Ở người,thuận tay phải là trội hoàn toàn so với thuận tay trái.

  a.Gia đình ông A có vợ thuận tay phải,chồng thuận tay phải sinh ra một đứa con thuận tay trái.

  b.Gia đình ông B có một vợ thuận tay phái,chồng thuận tay trái sinh ra một đứa con thuận tay trái.

  Hãy xác định kiểu gen về thuận tay phải của gia đình ông A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Giải thích tại sao biến dị tổ hợp lại xuất hiền nhiều ở hình thức sinh sản hữu tính và hạn chế xuất hiện ở sinh sản vô tính ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  ở gen A quy định lông vằn là trội hoàn toàn so với gen a quy định lông đen. cho gà mái lông đen giao phối với gà trống lông vằn được F1 có tỷ lệ kiểu hình là 1:1:1:1 hãy viết sơ đồ lai phù hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  kí hiểu.AaBbCcXY

  Nếu nguyên phân bị rối loạn ở cặp NST giới tính XY. viết kí hiệu NST trong các tế bào con tạo ra, trong những trường hợp có thế xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  mạch 1 của gen 200A và 120G, mạch 2 của gen có 150A và 130G. gen đó nhân đôi 3 lần liên tiếp. xd từng loại nu môi tường cung cấp cho gen nhân đôi?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  ở đâu Hà Lan có bộ NST 2n, hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh; hạt trơn là trội hoàn toàn so với nhăn. cho 3 cây hạt xanh, trơn tự thụ phấn được F1. theo lí thuyết, hãy tính tỉ lệ KH f1.

  Bt rằng các gen qui định các tt trên phân li đọc lập và không có Đb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Đem thụ phấn 2 thứ lúa đều có thân cao, hạt dài với nhau, ở F1 thu được lúa thân thấp hạt tròn.

  a. Xác định kiểu gen hai cây lúa ở P. Viết sơ đồ lai. Biết thân cao, hạt dài trội hoàn toàn so với thân thấp, hạt tròn.

  b. Đem thụ phấn cây thân thấp hạt dài ở F1 với cây thân thấp, hạt tròn. Xác định tỉ lệ phân ly ở F2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  một gen có chiều dài là 0.51 micromet. có A chiếm30% sô Nu của gen. khi tự nhân đôi 3 lần môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu Nu mỗi loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Dưa lai 2 cơ thể bố ,mẹ khác nhau bởi 2 cặp tính trạng thuần chủng , mỗi cặp tính trạng do 1 gặp gen chi phối , trội lặn hoàn toàn , tồn tại trên 2 cặp NST thường ( đó là cây cao (A) vs cây thấp (a) hạt vàng (B) vs hạt xanh (b) thu đc F1 cây cao hạt vàng

  A, tìm kiểu hình , kiểu gen của P

  B, viết kiểu gen F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Khi lai 2 cặp cà chua thuần chủng: quả sổ dạng tròn và quả vàng dạng dài thu dc 100% đỏ tròn . Tiếp tục cho và chua đỏ tròn F1 lai vs quả vàng dạng dài .

  Hỏi F2 kp ntn . Mong mn giúp nhank ạ!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Ở 1 giống cá, mắt to là trội so với mắt nhỏ, thân xám là trội so với thân đen, vảy ít là trội so với vảy nhiều.

  a, Cho lai 1 cặp cá thì thu được F1 gồm 600 thân xám, vảy ít : 300 con thân xám, vảy nhiều : 200 con thân đen vảy ít : 100 con thân đen vảy nhiều. Hãy cho biết số trứng sinh ra từ cặp cá đó? viết SĐL

  b, Tiến hành lai giữa 2 cá đều dị hợp cả 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau. Không lập bảng tổng hợp, hãy cho biết tỉ lệ xuất hiện cá F1 đồng hợp lặn cả 3 cặp gen trên là bao nhiêu? Tỷ lệ xuất hiện cá F1 dị hợp cả 3 cặp gen trên là bao nhiêu?

  p/s: Chuyên sinh nhờ giúp nhé :) mai thi rồi mà đề này khó quá á

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA