RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 27 trang 16 SBT Sinh học 9

Giải bài 27 tr 16 sách BT Sinh lớp 9

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. Mẹ mắt đen (Aa)  x  Bố mắt đen (Aa).

B. Mẹ mắt đen (AA)  x  Bố mắt đen (AA).

C. Mẹ mắt xanh (Aa) x  Bố mắt đen (AA).

D. Mẹ mắt đen (AA) x  Bố mắt xanh (Aa).

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

Để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh thì bố, mẹ phải có kiểu hình và kiểu gen là: Mẹ mắt đen (Aa)  x  Bố mắt đen (Aa).

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 16 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA