RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 28 trang 16 SBT Sinh học 9

Giải bài 28 tr 16 sách BT Sinh lớp 9

Trong thí nghiệm về lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào?

A. 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.

B. 3 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.

C. 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn

D. 4 vàng, trơn : 4 xanh, nhăn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Trong thí nghiệm về lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 16 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • na na

  giúp mik nha mik cần gấp lắm

  ở đạu hà lan có tính trnagj thân cao là trội so với các tính trạng thân thấp hạt xanh cho tính trạng này di chuyền độc lạp vs nhau

  cho P:thân cao hạt vàng X thân thấp hạt xanh thu đc F1

  a)TLKH ở F! sẽ ntn nếu tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F1 là (3 cao:1 thấp ) và (3vang :1 xanh)

  b)biến dị tổ hợp xuất hiện ở F! trong câu a)có KH ntn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  Ở đậu Hà Lan 2 cặp tính trạng màu sắc và hình dạng của hạt do hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường quy định khi cho P thuần chủng hạt vàng vỏ trơn và hạt xanh vỏ nhăn giao phấn với nhau thu được f1 đồng loạt vàng trơn khi cho F1 giao phấn với một cơ thể khác thu được F2 có 3/8 hạt xanh vỏ trơn a.

  A.biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F2

  B. Cho F1 lai với cá thể có kiểu gen kiểu hình như thế nào thì thu được F2 Có 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 :1.biện luận và lập sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  MN GIÚP E VS AK

  Câu 1: Cơ thể có kgen AaBbDdEeGg giảm phân sẽ cho bao nhiêu loại giao tử? Loại giao tử mang gen ABDEG chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  a) Cho biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Hãy tìm số kiểu gen, số kiểu hình, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình tạo ra ở f1 trong phép lai cả bố và mẹ đều dị hợp n cặp gen.

  b) P thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp TT tương phản thu được f1 100% quả đỏ-bầu dục. f1xf1 thu được f2 :603 đỏ-bầu dục : 301 đỏ-tròn: 299 đỏ-dài: 199 xanh-bầu dục : 102 xanh-tròn :100 xanh-dài. Biết 1 gen quy định 1 TT và quả tròn trội so vs quả dài

  -Biện luận và viết SĐL từ P-f2

  -Để thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 thì kiểu gen của P phài ntn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  10,Ở lúa thân cao là tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp,hạt tròn trội hoàn toàn so với hạt dài .Xác định KG bố mẹ trong các trường hợp sau đây:

  Phép lai Bố,mẹ thân cao,hạt tròn thân cao,hạt dài thân thấp,hạt tròn thân thấp,hạt dài
  1 Thân cao,hạt tròn lai với thân cao,hạt dài 160 158 56 58
  2 thân cao hạt tròn lai với thân thấp,hạt tròn 730 243 710 235
  3 thân cao,hạt tròn lai với thân thấp,hạt tròn 1300 0 1287 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  8,Cho 2 giống đậu thuần chủng thân vàng,trơn lai xanh,nhăn .F1 thu được tự thụ phấn.F2 thu được 184 vàng trơn,59 vàng nhăn. 63 xanh trơn,31 xanh nhăn .Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Giao phối chuột đen lông dài với chuột trắng lông ngắn. F1 thu được 100% chuột đen lông ngắn. Sau đó lấy chuột F1 giao phối với nhau.
  a) Xác định kết quả F2
  b) Lai phân tích chuột F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng thân xám, gen a quy định tính trạng thân đen. Gen B quy định tính trạng cách thẳng, gen b quy định tính trạng cánh cong. Hai gen này nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Một tế bào sinh trứng dị hợp tử 2 cặp gen tiến hành giảm phân. Trong quá trinh giảm phân xảy ra đột biến ở lần phân bào 1 làm cho NST mang gen Aa không phân li. Hỏi :

  a/ Kết thúc giảm phân của tế bào sinh trứng sẽ thu được mấy loại giao tử? Viết kiểu gen của các giao tử đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Menden cho lai 2 cây đậu Hà Lan bố mẹ đều có kiểu gen giống nhau, thu đựoc kết quả ở thế hệ con như sau: Hạt vàng, trơn 315 : hạt vàng, nhăn 101 : hạt xanh, trơn 108 : hạt xanh, nhăn 32 hạt

  a) Kết quả lai tuân theo quy luật di truyền nào?

  b) Xác định kiểu gen của cây bố mẹ và các con.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho biết ở gà là 2 cặp tt về chiều cao chân và cánh do gen nằm trên NST thuờg và di truyền độc lập vs nhau

  Gen A chân cao

  a chân thấp

  B cánh dài

  b cánh ngắn

  Ng ta tiến hành lai phép lai và kq như sau ở F1 :

  37,5% số cá thể chân cao cánh dài

  37,5% chân thấp cánh dài

  12,5% chân cao cánh ngắn

  12,5% chân thấp cánh ngắn

  a, hãy biện luận lập sơ đồ lai cho phép lai trên

  b, khi lai gà chân cao cánh dài tchủng vs chân thấp cánh ngắn kq lai sẽ ntn ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Trong một gia đình, KG qui định một tính trạng ở người vợ và chồng là: Aa x Aa (cho biết tính trạng trội lặn hoàn toàn và gen nằm trên NST thường theo QLPL của Menđen). Hãy tính XS để có 3 đứa con mang KH trội.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Mọi người giúp mình bài này với ạ!!!

  Xét 2 cặp NST trong một tb sinh dục đực là AB/abXY. Hãy viết kí hiệu các loại tinh trùng có thể có được sinh ra trong các trường hợp sau:

  a. Cặp NST thường không phân ly ở GPI, cặp XY phân li bình thường

  b. Cặp XY không phân ly, cặp NST thường phân ly bình thường không có hoán vị gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Bài 1: Ở một loài côn trùng, hình dạng cánh do một gen nằm trên NST thường qui định, cánh chẻ là tính trạng trội hoàn toàn so với cánh nguyên. Trong loài, các trứng mang KG đồng hợp trội không nở được và bị thoái hóa. Giao phối giữa hai cá thể đều cánh chẻ. Sau đó, cá thể cái đẻ được 7500 trứng. Cho rằng trứng phát triển bình thường và các ấu trùng nở ra có tỉ lệ sống sót 100%. Xác định số lượng cá thể thu được ở thế hệ lai F1?

  Bài 2: Cho một cây P giao phấn lần lượt với 3 cây khác nhau thu được các kết quả sau:

  - Với cây thứ nhất: thu được F1 có 6,25% cây thấp, quả vàng

  - Với cây thứ hai: thu được F1 có 75% cây thân cao, quả đỏ và 25% cây thân cao, quả vàng

  - Với cây thứ ba: thu được F1 có 75% cây thân cao, quả đỏ và 25% cây thân thấp, quả đỏ

  Cho biết mỗi gen nằm trên 1 NST và qui định một tính trạng. Xác định:

  1. KG và KH của P và cây thứ nhất.

  2. Tỉ lệ KG được tạo ra từ phép lai giữa P và cây thứ hai.

  3. Tỉ lệ KG được tạo ra từ phép lai giữa P với cây thứ ba.

  E cảm ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  ở một loài động vật, có 2 tế bào sinh trứng có kiểu gen AabbDd tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Số loại trứng thực tế có thể có là bao nhiêu? hãy viết kiểu gen tương ứng với số loại trứng thực tế nói trên ? vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  cho cây cà chua dị hợp 2 cặp gen có kiểu hình thân cao. quả đỏ giao phấn vs 1 cây khác thu đc con lai f1 có 8 tổ hợp giao tử. biết 2 tính trạng tương phản còn lại là thân thấp quả vàng. 2 tính trạng về chiều cao cây màu sắc di truyền độc lập vs nhau và ko xuất hiện tính trạng trung gian.

  giải thích kết quả và lập sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA