RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 35 trang 17 SBT Sinh học 9

Giải bài 35 tr 17 sách BT Sinh lớp 9

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì tỉ lệ phân li kiểu hình như thế nào?

A. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (2 +1)n.

B. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (3 +1)n.

C. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (4 +1)n.

D. Tỉ lệ phân li kiểu hình là (5 +1)n.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

  • Xét một cặp

P: Aa x Aa

G: A, a x A,a 

F1: 1 AA, 2 Aa ,1 aa

  • Kiểu hình: 3 trội, 1 lăn
  • Xét n cặp gen dị hợp phân ly độc lập thì tỉ lệ phân ly kiểu hình là (3 +1)n.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 17 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA