RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 33 trang 17 SBT Sinh học 9

Giải bài 33 tr 17 sách BT Sinh lớp 9

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử là bao nhiêu ?

A. Số lượng các loại giao tử là 2n.                  B. Số lượng các loại giao tử là 3n.

C. Số lượng các loại giao tử là 4n.                  D. Số lượng các loại giao tử là 5n.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử là 2n

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 17 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • thùy trang

  MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP LẮM !

  Ở lúa, tính trạng thân cao , hạt đục trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp, hạt trong. Trong 1 phép lai giữa hai cây người ta thu được F1 như sau. 120 thân cao, hạt đục : 119 thân cao , hạt trong : 40 thân thấp , hạt đục : 41 thân thấp , hạt trong .

  HÃY BIỆN LUẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH KIỂU GEN ,KIỂU HÌNH CỦA BỐ MẸ VÀ LẬP SƠ ĐỒ LAI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Khánh Ngọc

  Ở người, 2 cặp tính trạng về hình dáng tóc và tâm vóc cơ thể do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định: di truyền độc lập và có hiện tượng trội hoàn toàn. Tóc xoăn, tầm vóc thấp trội với tóc thẳng, tầm vóc cao.

  a) Hãy lập sơ đồ lai để xác định kết quả về kiểu gen. Kiểu hình cuả con lai khi

  Bố (tóc xoăn, tầm vóc cao) x mẹ (tóc thẳng, tầm vóc thấp).

  b) Mẹ có kiểu hình tóc thẳng, tầm vóc cao.

  Bố có kiểu hình tóc xoăn, tầm vóc thấp.

  Sinh ra con có đứa tóc thẳng, tầm vóc cao. Lập sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Câu 1: Ở thỏ, lông đen trội so với lông trắng, chân cao trội so với chân thấp, hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho con đực chân cao, lông trắng giao phối với con cái chân thấp lông đen sinh con thứ nhất có chân thấp lông trắng.

  a. Hãy xác định kiểu gen của bố mẹ và thỏ con.

  b. Nếu cặp thỏ bố mẹ nói trên tiếp tục giao phối với nhau thì sẽ sinh con có kiểu hình như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Câu 2: Một loài quả tròn là tính trạng trội không hoàn toàn so với quả dài, quả bầu dục là tính trạng trung gian. Trong một quần thể có tổng số 650 cây, trong đó có 65 cây quả tròn, 130 cây quả dài, còn lại là các cây có quả bầu dục.Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình của quần thể nói trên sau 3 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Câu 1: Bò có gen A qui định tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lông vàng. Bò lông trắng đen là kết quả lai giữa bò đen với bò vàng. Gen B qui định tính trạng không sừng là trội hoàn toàn so với gen b qui định tính trạng có sừng. Gen D qui định tính trạng chân cao trội hoàn toàn so với gen d qui định tính trạng chân thấp. Mỗi gen nằm trên một NST thường.

  1. Lai bò cái vàng, có sừng, chân thấp với con bò đực. Năm đầu đẻ một bê đực vàng, có sừng, chân thấp. Năm sau sinh một bê cái lông trắng đen, không sừng, chân cao. Hãy biện luận để xác định kiểu gen của bò bố mẹ và 2 bê con.

  2. Tìm kiểu gen của bò bố mẹ trong trường hợp đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Biết 2 cặp gen Aa, Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy xác định tỉ lệ giao tử của các cá thể có kiểu gen sau đây:

  1. aaBB

  2. Aabb

  3. AaBB

  4. aabb

  5AABb

  6.AaBb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  thực hiện phép lai P;đực AaBbDdEe + AaBbddee. biết mỗi gen quy định một tính trạng ,gen trội là trội hoàn toàn , các gen nằm trên các NST thường khác nhau

  a, số loại kiểu gen đồng hợp ở F1 , kiểu hình ở F1

  b, TỈ LỆ KIỂU GEN Ở f1 giống với kiểu gen của bố, tỉ lệ kiểu hình khác kiểu hình của bố

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  ở lông chó gen A là trội so với lông trắng a lông ngăn B là trội so với lông dài b các cặp gen phân li độc lập nếu F1 thu được 32 chó lông đen dài 10 hó lông trắng dài thì kiểu gen của P là:

  a) AaBb✖AaBb

  b) aaBb✖aaBb

  c) Aabb✖Aabb

  d) aaBb✖aabb

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Ở đậu Hà Lan, xét sự di truyền tính trạng màu sắc hạt và tính trạng hình dạng hạt, mỗi tính trạng do một gen quy định, các gen phân li độc lập. Đem gieo các hạt màu vàng, vỏ trơn thu được các cây P. Cho các cây P tự thụ phấn nghiêm ngặt, thế hệ con thu được 97% hạt vàng, vỏ trơn : 2% hạt vàng, vỏ nhăn : 1% hạt xanh, vỏ trơn. Giả sử không có đột biến xảy ra; tính trạng màu sắc và hình dạng hạt không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Hãy xác định tỉ lệ các loại kiểu gen ở P.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Thế nào là biến dị tổ hợp? Cơ chế? Ý nghĩa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Mục đích của phép lai phân tích là

  A.phân biệt thể đồng hợp trội với thể dị hợp

  B.phát hiện thể đồng hợp trội và thể đồng hợp lặn

  C.phát hiện thể đồng hợp lặn với thể dị hợp

  D.phát hiện thể đồng hợp trội với thể đồng hợp lặn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Ở một loài thực vật A là gen trội quy định tính trạng hoa đỏ a là gen lặn quy định tính trạng hoa trắng.

  a) Sự tổ hợp của 2 gen trên có thể tạo ra mấy kiểu gen, viết các kiểu gen đó.

  b) Khi giao phấn ngẫu nhiên có bao nhiêu kiểu giao phấn khác nhau từ các kiểu gen đó? Hãy viết các kiểu gen của P có thể có khi tiến hành giao phấn.

  GIẢI HỘ MÌNH VỚI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  - Khi lai giữa cặp bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây quả tròn, ngọt. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 4624 cây, gồm 4 kiểu hình, trong đó có 289 cây quả bầu, chua. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng.

  + Biện luận quy luật di truyền đã chi phối phép lai trên?

  + Lập sơ đồ lai từ P đến F2?

  + Tính số lượng cá thể thuộc mỗi kiểu hình xuất hiện ở F2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  - Người ta thực hiện hai phép lai khác nhau ở một loài động vật:

  + Phép lai 1: Lai bố mẹ thuần chủng: lông dài, mắt đỏ với lông ngắn, mắt đen được F1 toàn lông dài, mắt đen. Tiếp tục lai F1 với nhau ở F2 có 25% lông dài, mắt đỏ, 50% lông dài, mắt đen, 25% lông ngắn, mắt đen.

  + Phép lai 2: Lai bố mẹ thuần chủng: lông dài, mắt đen với lông ngắn, mắt đỏ được F1 toàn lông dài, mắt đen. Tiếp tục lai F1 với nhau được F2 có 75% lông dài, mắt đen, 25% lông ngắn, mắt đỏ .

  Biện luận xác định kiểu gen của các cặp bố mẹ trong hai phép lai trên và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Biết rằng cấu trúc của các nhiễm sắc thể không thay đổi trong giảm phân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho thỏ lông nâu thuần chủng lai với thỏ bị bạch tạng F1 100% lông đen.Cho F1 giao phối vs nhau , F2 thu đc 9 đen, 3 nâu, 4 bạch tạng.Biện luận và viết ơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA