RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 32 trang 17 SBT Sinh học 9

Giải bài 32 tr 17 sách BT Sinh lớp 9

Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là

A. các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ.

B. các tính trạng khác loại tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp.

C. các cặp tính trạng di truyền độc lập.

D. các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 17 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA