RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 25 trang 15 SBT Sinh học 9

Giải bài 25 tr 15 sách BT Sinh lớp 9

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

A. Cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

B. Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

C. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D. Xác định được các dòng thuần.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 15 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA