RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 12 trang 13 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 tr 13 sách BT Sinh lớp 9

Ở đậu Hà Lan, gen quy định hạt trơn là trội, hạt nhăn là lặn ; hạt vàng là trội, hạt lục là lặn. Hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cặp đậu dị hợp về gen hình dạng hạt và gen màu sắc hạt giao phấn với cây hạt nhăn và dị hợp về màu sắc hạt; sự phân li kiểu hình của các hạt lai sẽ theo tỉ lệ nào dưới đây?

 A. 3:1                                           B. 3:3:1:1

 C. 9:3:3:1                                    D. 1:1:1:1

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Quy ước gen 

A: hạt trơn                     

a: hạt nhăn 

B: hạt vàng                     

b: hạt lục 

P: hạt trơn vàng x hạt nhăn vàng

AaBb x aaBb

GF1 : AB , aB, Ab, ab x aB,  ab

F1: 1 AaBB, 2 AaBb, 1 aaBB, 2 aaBb, 1 Aabb, 1 aabb

 • Tỉ kệ kiểu hình 3 trơn vàng, 3 nhăn vàng, 1 trơn lục, 1 nhăn lục
 • Vậy tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 13 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • het roi

  GIẢI HỘ MÌNH VỚI, CẢM ƠN CÁC BẠN.
  Ở bí, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Quả vàng trội hoàn toàn so với quả dẹt. Cho hai thứ bí thuần chủng quả đỏ dẹt và quả vàng tròn lai với nhau thu được F1.
  Cho F1 lai phân tích. Xác định kết quả tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 và phép lai phân tích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Ha

  Ở người tính ttangj tóc xiawn trội hoàn toàn so với tóc thẳng

  a) vợ chồng ông B đều có tóc xoăn sinh đc dứa con trai tóc thẳng, họ thắc mắc vì sao đứa con trai ko giống họ

  Em hãy giải thik hộ và xác định kiểu gen của những người trog gia đình ông B

  b) ông D có tóc thẳng và có 1 đứa con gái tóc xoăn. Hãy xác định kiểu gen của vợ chồng ông D và con gái của ông D, lập sơ đồ lai minh họa

  c) 2 đứa con của 2 gia đình trên lớn lên kết hôn vs nhau hãy xác định xác suất để thế hệ tiếp theo có đứa trẻ mang tóc thẳng or tóc xoăn là bao nhiêu phần trăm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  đem giao phấn giữa cây hoa đỏ,quả ngọt với cây hoa trắng quả chua thu dược F1 100% cây hoa hồng quả ngọt. Tiếp tục cho cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ :

  6 cây hoa hồng quả ngọt

  3 cây hoa đỏ quả ngọt

  3 cây hoa trắng quả ngọt

  2 cây hoa hồng quả chua

  1 cây hoa đỏ quả chua

  1 cây hoa trắng quả chua

  biết mỗi tính trạng do một cặp gen điều khiển, tính trạng hoa đỏ trội so vs hoa trắng

  a Giải thích đặc điểm di truyền tính trạng màu sắc hoa

  bTinhs trạng vị quả được di truyền theo quy luật nào

  c Cả hai tính trạng được di truyền theo quy luật nào

  d Viết sơ đồ lai từ p đến f2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Đem giao phấn giữa hai cây bố và mẹ thuần chủng thu được F1 đồng loạt xuất hiện 1 kiểu hình. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được F2:711cây cao quả đỏ; 240 cây cao quả xanh; 238cây thấp quả đỏ; 79 cây thấp quả xanh.

  Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.biện luận quy luật di truyền đối với mỗi tính trạng, đối với cả hai tính trạng, lập các sơ đồ lai của P và F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  ở đậu hà lan thân cao hạt vàng là chội hoàn toàn so với thân thấp hạt xanh hai tính trạng di chuyền độc lập nhau. Hãy lập sơ đồ lai có các phép lai sau
  a, thân cao hạt xanh lai với thân thấp hạt vàng
  b, thân cao hạt vàng lai với thân thấp hạt xanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Ở cừu xét tính trạng màu lông gồm lông đen và lông trắng, tính trạng kích thước lông gồm lông dài và lông ngắn. Cho cừu F1 mang hai tính trạng trên lai với nhau, F2 thu được kết quả sau :

  94 Cừu lông đen, ngắn

  32 Cừu lông đen, dài

  31 Cừu lông trắng, ngắn

  11 Cừu lông trắng, dài

  Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng

  a) Phép lai trên tuân theo quy luật di truyền nào ?

  b) Xác định kiểu gen, kiểu hình của F1 và viết sơ đồ lai.

  Giúp mị với ạ khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng, quả tròn là trội hoàn toàn so với quả bầu dục. Cho 2 cây chưa biết kiểu hình và kiểu gen lai với nhau được F1 có 120 cây quả đỏ,tròn; 119 cây quả đỏ,bầu dục; 121 cây vàng ,tròn; 120 cây vàng, bầu dục. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên các NST khác nhau. Xác định kiểu gen và kiểu hình của các cây P và viết sơ đồ lai minh họa cho phép lai trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Ở lúa, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. khi cho lúa thân cao lai với lúa thân thấp thì kết quả như thế nào ? Viết sơ đồ lai ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Khi lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng đối lập , Vàng trơn so với xanh nhăn . thu được F1 đồng tính vàng , trơn , ở F2 thu được 3150 hạt vàng trơn : 1020 hạt vàng nhăn :1050 hạt xanh , trơn : 340 hạt xanh , nhăn .

  Viết sơ đồ lai từ P -> F2 .

  mình đang cần gấp , Xin mọi người giúp đỡ !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  ở đậu hà lan gen A quy định hạt vàng gen a quy định hạt xanh gen B quy đinh hạt vỏ trơn , gen b quy định hạt vỏ nhăn chọn đậu hà lan vàng trơn tự thụ phấn thì kết quả đời con kiểu gen kiểu hình như thế nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  ở cà chua tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng

  a, cho 2 giống cà chua quả đỏ thuần chủng lai với quả vàng xác định kết quả F1 và F2

  b, cho F1 lai phân tích xác định kết quả kiểu gen kiểu hình của F2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Ở ruồi giấmthân xám là tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, lông ngắn là tính trạng trội
  hoàn toàn so với lông dài. các gen qui định tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể thường
  khác nhau .
  a)Xác định kiểu gen và kiểu số hình có thể có khi tổ hợp 2 tính trạng nói trên và liệt kê.
  b)Viết các loại giao tử có thể được tạo ra từ mỗi kiểu gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  ở bí , quả tròn hoa vàng là hoàn toàn so với quả dài hoa trắng . Hai cặp gien quy định hai tính trạng nói trên phân li độc lập với nhau. Trong phép lai giữa 2 cây thu được F1 có 4 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau : 25% : 25% : 25% : 25% . Xác định kiểu hình , kiểu gien của P . Lập sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  1. Ở cà chua thứ nhất, gen A quy định tính trạng quả đỏ,gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn,gen b quy định tính trạng quả bầu dục. Hai tính trạng màu sắc Và hình dạng quả di truyền độc lập với nhau.

  Tìm kiểu gen và kiểu hình của thế hệ P Để đời con F1 có kết quả như sau và viết sơ đồ lai trường hợp câu a .

  a ) F1:3 cây quả đỏ, tròn, 3 cây quả đỏ, bầu dục ,1 cây quả Vàng, tròn, 1 cây quả Vàng, bầu dục.

  b) F1: 70 cây quả đỏ, tròn; 69 cây quả đỏ, bầu dục ,68 cây quả Vàng tròn ; 68 cây quả vàng, bầu dục

  2. Ở cà chua thứ hai, khi cho lai 2 cây bố mẹ (P) với nhau được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho cây thế hệ F1 giao phấn với 2 cây cà chua khác, kết quả thu được:

  a) Với cây thứ nhất: 150 quả đỏ tròn; 151 quả đỏ dẹt; 51 cây quả vàng tròn; 50 cây quả vàng dẹt.

  b) Với cây thứ hai: 180 quả đỏ, tròn; 181 quả vàng,tròn; 61 quả đỏ, dẹt; 60 quả vàng, dẹt.

  Hãy xác định kiểu gen, kiểu hình của P, F1 cây thứ nhất và cây thứ hai. Viết sơ đồ lai minh họa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Bài 1 : Menđen cho lai 2 cây đậu Hà Lan bố mẹ có kiểu gen giống nhau thu được kết quả thế hệ con như sau. 315 vàng trơn , 101 vàng nhăn , 108 xanh trơn , 32 xanh nhăn . Xác định kiểu gen cây bố , cây mẹ , viết sơ đồ lai

  Bài 2 : Ở người , bố ,mẹ đều có da đen tóc xoăn sinh đứa con đầu lòng da trắng tóc thẳng . Xác định kiêu gen của bố mẹ và con ns trên

  Bài 3 :Ở đậu Hà Lan , gen A quy định quả đỏ , a quy định quả vàng . B quy định tròn , b quy định dài . Khi cho 2 cây đạu lai với nhau thu được F2 có tỉ lệ 3 đỏ tròn , 3 vòng tròn , 1 đỏ dài , 1 vòng dài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA