RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 15 trang 14 SBT Sinh học 9

Giải bài 15 tr 14 sách BT Sinh lớp 9

Khi cho hai cây đậu Hà Lan hoa đỏ giao phấn với nhau được F1 có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Kiểu gen của P như thế nào?

A. P: AA x AA                    B. P: AA x Aa

C. P: Aa x AA                    D. P: Aa x Aa

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • F1: 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng 

→ Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng và P dị hợp 2 cặp gen

  • Qui ước gen: A: hoa đỏ, a: hoa trắng 

→ P: Aa x Aa

Vậy đáp án đúng là: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 14 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA