RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 16 trang 14 SBT Sinh học 9

Giải bài 16 tr 14 sách BT Sinh lớp 9

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cây F1 có tỉ lệ kiểu hình như thế nào?

A. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh

C. 5 hạt vàng : 3 hạt xanh.

D. 100% hạt vàng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Qui ước gen: A: hạt vàng , a: hạt xanh 

P: Hạt vàng thần chủng x hạt xanh 

 AA x aa

F1: Aa

Vậy F1 100% cây hạt vàng 

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 14 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA