RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 23 trang 15 SBT Sinh học 9

Giải bài 23 tr 15 sách BT Sinh lớp 9

Khi lai phân tích cây hoa đỏ F1 trong thí nghiệm của Menđen thu được

A. toàn hoa đỏ.

B. toàn hoa trắng.

C. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Khi lai phân tích cây hoa đỏ F1 trong thí nghiệm của Menđen thu được 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 15 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA