RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 24 trang 15 SBT Sinh học 9

Giải bài 24 tr 15 sách BT Sinh lớp 9

Kết quả lại 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 2 trội: 1 lặn.

B. 3 trội: 1 lặn.

C. 4 trội: 1 lặn.

D. 1 trội: 1 lặn.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

Kết quả lai 1 cặp tính trạng trong thí nghiệm của Menđen cho tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 3 trội: 1 lặn. 

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 15 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA